BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 332 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Samorząd Słuchaczy

 

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

 • dbanie o pozytywny wizerunek Centrum poprzez aktywne uczestniczenie w uroczystościach o charakterze szkolnym, miejskim, powiatowym lub narodowym
 • kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
 • przedstawianie dyrekcji Centrum opinii i potrzeb słuchaczy
 • podejmowanie działań w celu integracji społeczności szkolnej
 • organizowanie życia kulturalno – oświatowego słuchaczy
 • niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia
 • wspomaganie finansowych potrzeb szkoły i udzielanie pomocy socjalnej słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • informowanie całej społeczności uczniowskiej

Opiekun Samorządu Słuchaczy
mgr Agnieszka Stawińska


Rada  Słuchaczy

przewodnicząca Rady Słuchaczy:

Elżbieta Bielecka kl. III B LO system zaoczny

zastępcy:

Paulina Markiewicz kl. I Adm Szkoła Policealna

Ilona Każmierczak kl. III A LO system zaoczny

Kamila Frąk kl. III A LO system zaoczny

sekretarz:

Natalia Zawisza kl. III B LO system zaoczny

członkowie Rady Słuchaczy:

Michał Jankowski kl. II B LO system zaoczny

Sebastian Woźniak kl. II B LO system zaoczny

Rada Wolontariatu:

Anna Lewandowska kl. II A LO system zaoczny

Oliwia Gałązka kl. II A LO system zaoczny

Komisja Rewizyjna:

Jakub Chełmiński kl. III C LO system zaoczny

Bartłomiej Skrzypek kl. III C LO system zaoczny