BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik elektryk

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej-usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektryk:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

 • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 • określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych

 • rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 • rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 • przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • sporządza schemat montażowy instalacji;
 • trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 • dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 • sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
 • sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych

 • przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
 • rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

 • określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.