BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Szkoła Policealna

SZP

O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (ukończone LO, LU, TU – nie jest wymagane zdanie matury).

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Nauka w SzP w poszczególnych zawodach trwa:

Słuchacze w Szkoły Policealnej odbywają praktykę zawodową.

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela).

Zajęcia edukacyjne realizowane w cyklu kształcenia w Szkole Policealnej:

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w środowisku pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • działalność gospodarcza
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podstawy przedsiębiorczości

technik administracji

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy w administracji
 • wstęp do statystyki
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego i finansów publicznych
 • technika pracy biurowej
 • administracja w praktyce
 • podstawy przedsiębiorczości

technik archiwista

 • podstawy archiwistyki
 • metody pracy w archiwum zakładowym
 • prawo archiwalne
 • języki obcy zawodowy w archiwistyce
 • prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • podstawy przedsiębiorczości

technik informatyk

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • podstawy przedsiębiorczości

technik rachunkowości

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy w rachunkowości
 • wstęp do statystyki
 • rachunkowość
 • wynagrodzenia
 • podatki i daniny publiczne
 • technika pracy biurowej
 • zastosowanie programów księgowych w rachunkowości
 • zastosowanie programów kadrowo-płacowych
 • podstawy przedsiębiorczości

Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

pobierz wniosek