BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Samorząd Słuchaczy

 

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

 • dbanie o pozytywny wizerunek Centrum poprzez aktywne uczestniczenie w uroczystościach o charakterze szkolnym, miejskim, powiatowym lub narodowym
 • kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
 • przedstawianie dyrekcji Centrum opinii i potrzeb słuchaczy
 • podejmowanie działań w celu integracji społeczności szkolnej
 • organizowanie życia kulturalno – oświatowego słuchaczy
 • niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia
 • wspomaganie finansowych potrzeb szkoły i udzielanie pomocy socjalnej słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • informowanie całej społeczności uczniowskiej

Opiekun Samorządu Słuchaczy
mgr Agnieszka Stawińska


Rada  Słuchaczy

przewodnicząca Rady Słuchaczy: Marta Frączek kl. II R Szkoła Policealna

 

zastępcy: Filip Gajewski kl. III A LO system zaoczny

Damian Karlikowski kl. II B LO system zaoczny

Kinga Marciszewska kl. III A LO system zaoczny

 

protokolant: Marta Gędaj kl. III C LO system zaoczny

 

członkowie Rady Słuchaczy: Adam Kęska kl. III B system stacjonarny

Grzegorz Gzik kl. II A system zaoczny

 

Komisja Rewizyjna: Andrzej Grzesiak kl. I A LO system zaoczny

Aleksandra Markowska kl. II B system zaoczny.

 

Rada Wolontariatu: Ewelina Alot kl. II A LO system zaoczny

Piotr Redestowicz kl. II B system stacjonarny.