BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Praktyka zawodowa Szkoła Policealna

 Program praktyki zawodowej - semestr wiosenny 2017/2018

Program praktyki zawodowej - 2R technik rachunkowości semestr IV (pobierz)

Program praktyki zawodowej - 2 Adm technik administracji - semestr IV (pobierz)

 

Program praktyki zawodowej - semestr jesienny 2017/2018

Program praktyki zawodowej - 2R technik rachunkowości semestr III (pobierz)

Program praktyki zawodowej - 2 Adm technik administracji - semestr III (pobierz)

UWAGA:

Przed odbyciem praktyki zawodowej słuchacze Szkoły Policealnej zobowiązani są odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udają się do firmy gdzie ma odbyć się praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym  należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów słuchacz odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć. 

Słuchacz  zobowiązany jest niezwłocznie po odbyciu praktyki dostarczyć umowę oraz wypisany dziennik praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyki zawodowej właściwym dla danego zawodu. 

Dzień pierwszy powinien uwzględniać szkolenie z zakresu bhp, ppoż, regulaminów, zasad organizacji pracy i obsługi stanowiska pracy w firmie, w której słuchacz odbywa praktykę.


Oświadczenie słuchacza o ubezpieczeniu (pobierz)


Potwierdzenie odbycia praktyk od pracodawcy (pobierz)


 Dziennik praktyki zawodowej dla słuchaczy odbywających praktyki 2 tygodnie - 80 godzin 


 Dziennik praktyki zawodowej dla słuchaczy odbywających praktyki 4 tygodnie - 160 godzin


Umowa o praktykę zawodową z pracodawcą (pobierz)


Podanie o zwolnienie z praktyk zawodowych (pobierz)