BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Praktyka zawodowa Szkoła Policealna

Harmonogram praktyki zawodowej 

 

Lp.

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki

1.

325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Semestr II

80 godzin

– 2 tygodnie

2.

325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Semestr IV

80 godzin

– 2 tygodnie

3.

334306 Technik administracji

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Semestr III

160 godzin

– 4 tygodnie

4.

334306 Technik administracji

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Semestr II

160 godzin

– 4 tygodnie

Programy praktyki zawodowej 

Program praktyki zawodowej - technik bezpieczeństwa i higieny pracy  semestr II (pobierz)

Program praktyki zawodowej - technik bezpieczeństwa i higieny pracy  semestr III (pobierz)

Program praktyki zawodowej - technik administracji  semestr III (pobierz)

Program praktyki zawodowej - technik administracji  semestr IV (pobierz)


UWAGA:

Przed odbyciem praktyki zawodowej słuchacze Szkoły Policealnej zobowiązani są odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udają się do firmy gdzie ma odbyć się praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym  należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów słuchacz odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć. 

Słuchacz  zobowiązany jest niezwłocznie po odbyciu praktyki dostarczyć umowę oraz wypisany dziennik praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyki zawodowej właściwym dla danego zawodu. 

Dzień pierwszy powinien uwzględniać szkolenie z zakresu bhp, ppoż, regulaminów, zasad organizacji pracy i obsługi stanowiska pracy w firmie, w której słuchacz odbywa praktykę.


Oświadczenie słuchacza o ubezpieczeniu (pobierz)


Potwierdzenie odbycia praktyk od pracodawcy (pobierz)


Umowa o praktykę zawodową z pracodawcą (pobierz)


Podanie o zwolnienie z praktyk zawodowych (pobierz)