BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

OFERTA EDUKACYJNA

w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki

26-600 Radom, ul. Kościuszki 7

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r.poz.7)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2012r. poz. 186)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U.z 2012r. poz. 857)

4. § 22 Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej w systemie stacjonarnym i zaocznym

 

SZKOŁA POLICEALNA

Dla absolwentów szkoły średniej w systemie stacjonarnym i zaocznym

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy       1,5 roczna

 technik administracji                                          2 letnia

 technik archiwista                                               2 letnia

 technik informatyk                                               2 letnia

 technik rachunkowości                                       2 letnia

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM !   NABÓR TRWA CAŁY ROK !

umożliwiające zdobycie zawodu niezależnie od posiadanego wykształcenia w systemie stacjonarnym  i zaocznym

Kwestionariusz na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pobierz)

technik elektryk

technik mechanik (operator CNC)

technik mechatronik

technik ekonomista

technik handlowiec

technik organizacji reklamy

 

Centrum posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny, egzaminy zawodowe i egzaminy z kwalifikacji. 

Kontakt telefoniczny: 48 362 35 66,     sekretariat p. 102.

Zapraszamy