BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Matura

 

Ogłoszenie

 

Wydanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego w dniu 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w p.109.

 


 

UWAGA!

Harmonogram egzaminów ustnych jest dostępny w budynku Centrum w gablocie „Egzamin Maturalny” przy pokoju 102.

Na poszczególne egzaminy ustne należy przychodzić godzinę przed wyznaczonym w harmonogramie czasem egzaminu.

 


INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

· Na każdy egzamin maturalny należy zgłaszać się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

· Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 · Na pisemny egzamin maturalny należy się zgłosić 45 minut przed egzaminem:

  • 8.15, w przypadku gdy egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00,
  • 13.15, w przypadku gdy egzamin rozpoczyna się o godzinie 14.00.

 · Na ustny egzamin maturalny należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed czasem rozpoczęcia egzaminu podanym w harmonogramie ustnych egzaminów maturalnych.

· Stara Formuła egzaminu Prezentację multimedialną (na płycie, USB lub na własnej poczcie e-mail) można sprawdzić na szkolnym laptopie dzień przed egzaminem ustnym z j. polskiego w godzinach 10.00 – 11.00.

· Zdający pisemny egzamin maturalny z informatyki w przeddzień egzaminu, tj. 10 maja o godzinie 16.00 w obecności administratora pracowni i przewodniczącego ZN sprawdzają w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będą zdawali egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.

Materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 Egzamin maturalny w Nowej Formule

LP.

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia

1

biologia

linijka

fakultatywnie

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii

Obowiązkowo

szkoła

2

chemia

linijka

fakultatywnie

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z chemii

Obowiązkowo

szkoła

3

fizyka

linijka

fakultatywnie

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z chemii

Obowiązkowo

szkoła

4

geografia

linijka

Obowiązkowo

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

lupa

fakultatywnie

 

5

historia

lupa

fakultatywnie

 

6

informatyka

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

 

język polski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 

Obowiązkowo

szkoła

 

7

matematyka

linijka

Obowiązkowo

 

cyrkiel

Obowiązkowo

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

Wybrane wzory matematyczne

Obowiązkowo

szkoła

8

wiedza
o społeczeństwie

 

kalkulator prosty**

 

fakultatywnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Egzamin maturalny w Starej Formule

LP.

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia

1

język polski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 

Obowiązkowo

szkoła

2

matematyka

linijka

Obowiązkowo

 

cyrkiel

Obowiązkowo

 

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

Wybrane wzory matematyczne

Obowiązkowo

szkoła

3

fizyka
i astronomia

linijka

fakultatywnie

 

kalkulator prosty**  

Obowiązkowo

 

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

Obowiązkowo

szkoła

4

informatyka

kalkulator prosty**

Obowiązkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**   Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

 Egzamin poprawkowy i odwołanie się od wyniku egzaminu maturalnego

 Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej (zał. 21b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń 
o wynikach egzaminu maturalnego (zał. 25a).

Zdający, który ma prawo  do poprawkowego egzaminu maturalnego powinien  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż  do 10 lipca 2018 r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie
 o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (zał.7a_N lub zał.7a_S) zgodnie z deklaracją ostateczną.

 Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg nowej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego) 

w 2018 roku, natomiast  ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe i przystąpił  do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego   w latach 2015-2018.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg starej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)
w 2018 roku, natomiast  ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2013-2018.

 Załączniki dostępne na stronie cke.gov.pl


OGŁOSZENIE

Przyjmowanie deklaracji maturalnych od absolwentów z lat ubiegłych

w każdy czwartek pokój 108 w godzinach 15.00-16.00


 

UWAGA !!!

Wszyscy absolwenci z lat ubiegłych liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego składają deklaracje maturalne do dyrektora OKE w Warszawie

w terminie do 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.oke.waw.pl oraz  www.ckuradom.pl/matura

WAŻNE !!!  Przed złożeniem deklaracji maturalnej należy zgłosić się do Centrum Kształcenia Ustawicznego do pokoju 108 w czwartek w godzinach 15.00-16.00.


 STARA FORMUŁA EGZAMINU

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO     
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RADOMIU
 w sesji wiosennej roku szkolnego 2017/2018  
dla
absolwentów liceum ogólnokształcącego

/pobierz/


Harmonogram egzaminów - matura 2018

Informacja o egzaminie maturalnym w 2018 r.

Komunikat o przyborach - matura 2018

Komunikat o dostosowaniach - matura 2018

Komunikat o egzaminie z informatyki - matura 2018 

 

Informacje na temat matury na stronach:

MATURA