BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Od 1 września 2012 roku zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego pojawia się możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia (ukończona ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum). Jest to związane z możliwością zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - dla każdego, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Nowością na rynku są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Słuchacz ma możliwość wyboru kwalifikacyjnego kursu zawodowego dzięki któremu zdobędzie atrakcyjny zawód. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne i bezpłatne kształcenie zawodowe. Przyjmowane będą osoby bez względu na posiadane wykształcenie. Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym zdobędziesz zawód w poszukiwanych branżach na rynku pracy.

pobierz wniosek

Centrum oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodów:

Mechatronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

Technik mechatronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Elektryk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik mechanik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

MG.17. Mechanik-monter maszyn i urządzeń

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik informatyk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Elektronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Technik elektronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik automatyk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik archiwista

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik handlowiec

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Sprzedawca

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Technik ekonomista

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik organizacji reklamy

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej