BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Od 1 września 2012 roku zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego pojawia się możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia (ukończona ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum). Jest to związane z możliwością zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - dla każdego, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Nowością na rynku są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Słuchacz ma możliwość wyboru kwalifikacyjnego kursu zawodowego dzięki któremu zdobędzie atrakcyjny zawód. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne i bezpłatne kształcenie zawodowe. Przyjmowane będą osoby bez względu na posiadane wykształcenie. Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym zdobędziesz zawód w poszukiwanych branżach na rynku pracy.

pobierz wniosek

Centrum oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodów:

Elektryk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

Technik elektryk 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 

ELE.05.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Mechatronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Operator obrabiarek skrawających

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

MEC.05.  Użytkowanie obrabiarek skrawających,

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

MEC.03.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

Ślusarz

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

Technik mechanik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

MEC.03.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  i narzędzi,

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik automatyk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Technik informatyk

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Elektronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Technik elektronik

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych,

Technik ekonomista

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik rachunkowości

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Sprzedawca

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

HAN.01.Prowadzenie sprzedaży,

Technik handlowiec

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik archiwista

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EKA.02. Organizowanie i prowadzenie archiwum,

EKA.03. Opracowanie materiałów archiwalnych