BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Konkurs!

KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!!

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY W CKU ZAPRASZA WSZYSTKICH SŁUCHACZY CENTRUM

DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY Z ZAKRESU

DORADZTWA ZAWODOWEGO

 KIEDY?   06.04.2019  godz. 12.00

 GDZIE?   sala 210 

Słuchacze chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą zapisać się u organizatorów konkursu  

do 6 kwietnia 2019 r. do godz. 11. 

Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:

mgr Barbara Głuch

mgr Agnieszka Mizera

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO                                                                                                                         

1. Termin : 06.04.2019 – godz. 12.00  

2. Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego, sala 210

3. Uczestnicy: Słuchacze Centrum

4. Cele konkursu:

 Cel ogólny:

-  promowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego

      Cele szczegółowe:

- przygotowanie słuchaczy do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu

- rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań

- zachęcanie do przemyśleń na temat własnej kariery

- zachęcanie słuchaczy do samodzielnego zdobywania informacji  na temat rynku pracy, sposobów szukania pracy, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

- umożliwienie słuchaczom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na warsztatach organizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery w CKU

5. Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego

Samorząd Słuchaczy Centrum – fundator nagród dla trzech najlepszych uczestników

6. Organizacja konkursu:

 • Konkurs ma jeden etap w formie testu on-line z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
 • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego zdobytej na warsztatach w CKU lub samodzielnie przez słuchaczy.
 • Słuchacze chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u organizatorów konkursu: Barbary Głuch i Agnieszki Mizery do 6 kwietnia.
 • Prace uczniów są oceniane automatycznie po przesłaniu testu. 
 • Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Wyniki zostaną przedstawione po zakończeniu konkursu i wywieszone na tablicach ogłoszeń .

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!