BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

UWAGA! KONKURS !!!

 

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

zapraszamy do udziału w konkursie

„Droga do niepodległości w literaturze i sztuce”.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką prosimy składać do wychowawców w terminie do 18 listopada 2018.

Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy: mgr Elżbieta Rodakowska, mgr Agnieszka Mizera.

REGULAMIN KONKURSU : „Droga do niepodległości w literaturze i sztuce”

1. Termin : 21 października – 18 listopada 2018

2. Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

3. Uczestnicy: słuchacze Centrum

4. Temat prac konkursowych brzmi : Droga do niepodległości w literaturze i sztuce.

5. Cele konkursu:

 • przypomnienie dzieł literackich i malarskich o tematyce związanej z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości
 • uaktywnienie artystycznej działalności słuchaczy
 • propagowanie postaw patriotycznych
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów
 • zachęcanie do uroczystego obchodzenia świąt państwowych

6. Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum

Samorząd Słuchaczy – fundator nagród dla trzech najlepszych prac

7. Organizacja konkursu:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: Droga do niepodległości w literaturze i sztuce.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Każdy słuchacz może przekazać tylko jedną pracę.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, system. 

5. Słuchacze powinni złożyć prace plastyczne do wychowawców lub do organizatorów  do 18.11.2018.

6. Prace słuchaczy oceniają organizatorzy konkursu w 20.11.2018.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20 listopada 2018 na tablicach ogłoszeń dla słuchaczy. Najlepsze prace zostaną umieszczone w gablotach szkolnych.

8. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły słuchaczom klas maturalnych.