BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Informacja dla słuchaczy 2Adm Szkoły Policealnej

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r. zajęcia praktyczne (administracja w praktyce i sprawozdawczość finansowa) dla słuchaczy 2Adm Szkoły Policealnej odbędą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu zgodnie z harmonogramem zajęć.

W związku z powyższym słuchacze, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach proszeni są o wypełnienie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1. I przesłanie go do sekretariatu szkoły do 20 maja 2020 r.

Załącznik nr 1

Informacje dla tegorocznych absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r.

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie chęci udziału w zajęciach do 19 maja 2020 r. (telefonicznie lub mailowo).

Terminy egzaminów

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Odbiór świadectw

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-abiturienci którzy nie odebrali świadectwa ukończenia szkoły proszeni są o kontakt ze szkoła w celu ustalenia terminu odbioru świadectwa.

Przedłużenie zamknięcia szkół

Uwaga!!! Przedłużono zamknięcie szkół do 24 maja 2020 r. Do tego czasu placówka będzie prowadzić nauczanie zdalne.