BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Terminarz zajęć

Uwaga: 7/8 września zajęcia zaczynają kursy: 2MG1, E.24, EE.02, EE.05,  EE.21, 2M19

Testy kariery

Szkolny Ośrodek Kariery zaprasza na test preferencji i predyspozycji zawodowych firmy PROGRA. Test pozwala podjąć decyzje co do drogi zawodowej lub zweryfikować plany zawodowe.

Testy przeprowadzane są na komputerze, mają przyjazny i zrozumiały interfejs. Każdy może wykonać taki test aby uzyskać wskazówkę do wyboru swojej drogi zawodowej lub sprawdzić, czy droga wybrana przez niego obecnie jest  dla niego drogą preferowaną. 

Zapraszamy do siedziby SZOK-u sala 208 lub do sali 210.

Barbara Głuch

Konkurs!

KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!!

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY W CKU ZAPRASZA WSZYSTKICH SŁUCHACZY CENTRUM

DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY Z ZAKRESU

DORADZTWA ZAWODOWEGO

 KIEDY?   06.04.2019  godz. 12.00

 GDZIE?   sala 210 

Słuchacze chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą zapisać się u organizatorów konkursu  

do 6 kwietnia 2019 r. do godz. 11. 

Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:

mgr Barbara Głuch

mgr Agnieszka Mizera

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO                                                                                                                         

1. Termin : 06.04.2019 – godz. 12.00  

2. Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego, sala 210

3. Uczestnicy: Słuchacze Centrum

4. Cele konkursu:

 Cel ogólny:

-  promowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego

      Cele szczegółowe:

- przygotowanie słuchaczy do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu

- rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań

- zachęcanie do przemyśleń na temat własnej kariery

- zachęcanie słuchaczy do samodzielnego zdobywania informacji  na temat rynku pracy, sposobów szukania pracy, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

- umożliwienie słuchaczom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na warsztatach organizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery w CKU

5. Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego

Samorząd Słuchaczy Centrum – fundator nagród dla trzech najlepszych uczestników

6. Organizacja konkursu:

 • Konkurs ma jeden etap w formie testu on-line z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
 • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego zdobytej na warsztatach w CKU lub samodzielnie przez słuchaczy.
 • Słuchacze chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u organizatorów konkursu: Barbary Głuch i Agnieszki Mizery do 6 kwietnia.
 • Prace uczniów są oceniane automatycznie po przesłaniu testu. 
 • Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Wyniki zostaną przedstawione po zakończeniu konkursu i wywieszone na tablicach ogłoszeń .

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Akcja honorowego krwiodawstwa

Zapraszamy do udziału w honorowym oddawaniu krwi:

Plany zajęć dla KKZ

W zakładce KKZ plan konsultacji  dostępny jest plan zajęć dla kursu E.21 oraz aktualne plany dla kursów E.8, E.19, EE.05, A.36.  Prosimy o zapoznanie się z planami.