BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Uwaga!!! konkurs!!!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU : WIELCY LUDZIE I WIELKIE WYDARZENIA W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

1. Termin : 19 marzec – 9 kwiecień 2018

2. Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

3. Uczestnicy: słuchacze Centrum

4. Temat prac konkursowych brzmi : Wielcy ludzie i wielkie wydarzenia w drodze do niepodległości.

5. Cele konkursu:

 • uaktywnienie artystycznej działalności słuchaczy
 • propagowanie postaw patriotycznych
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów
 • zachęcania do uroczystego obchodzenia świąt państwowych

6. Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum

Samorząd Słuchaczy – fundator nagród dla trzech najlepszych prac

7. Organizacja konkursu:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: Wielcy ludzie i wielkie wydarzenia w drodze do niepodległości.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Każdy słuchacz może przekazać tylko jedną pracę.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, system. 

5. Słuchacze powinni złożyć prace plastyczne do wychowawców lub do organizatorów  do 09.04.2018.

6. Prace słuchaczy oceniają organizatorzy konkursu w dniu 12.04.2018.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16 kwietnia 2018 – zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń dla słuchaczy. Najlepsze prace zostaną umieszczone w gablotach szkolnych.

8. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody w dniu 27 kwietnia 2018.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy:

mgr E. Jurkowska

mgr A. Mizera

Przypominamy - Akcja honorowego oddawania krwi w CKU!

Nowy terminarz pracy sekretariatu uczniowskiego

I N F O R M A C J A

W dniach :  19, 20 , 22  i 23   marca 2018 roku

 /poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek/

sekretariat uczniowski czynny od 9.30 do 15.00

                    W środę 21 marca br. sekretariat uczniowski 

n i e c z y n n y

 W niedzielę 25 marca br. sekretariat uczniowski

n i e c z y n n y

Zmiany w planie KKZ E.3

Zajęcia z Hydrauliki z dnia 18. 02. 2018 r. przeniesione są na 25. 03. 2018 r. na godz. 11:30, natomiast Podstawy elektrotechniki i elektroniki na 12. 05. 2018 r. godz. 15: 50. Zajęcia z Pracowni montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych gr. I z dnia 10. 03. 2018 r. przeniesione na 25. 03. 2018 r. godz 7:20.

Warsztaty dla słuchaczy