BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Wolontariat

 13 grudnia w sobotę  o godz. 11.30

w sali konferencyjnej 111 odbędzie się spotkanie dotyczące WOLONTARIATU.

Spotkanie adresowane jest do osób, które chciałyby pomagać, a nie wiedzą jak zacząć. To okazja, aby uzyskać informacje na temat idei wolontariatu, dowiedzieć się gdzie i w jakich formach można go pełnić.

Pamiętaj! Informacje o byciu wolontariuszem warto umieszczać w CV.  Dla pracodawcy jest to sygnał, że jesteś osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w życie społeczne. Jest to jeden z cenniejszych elementów, który podnosi twoją wartość na rynku pracy.

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Organizatorzy:

Edyta Jurkowska

Agnieszka Mizera


 

Egzamin z kwalifikacji

Komunikat

Słuchacze Szkoły Policealnej kształcący się w następujących zawodach:

 1. Technik rachunkowości – kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 2. Technik informatyk – kwalifikacja E.14. Tworzeni aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 3. Technik administracji – kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

chcący przystąpić do egzaminu z kwalifikacji w terminie czerwiec 2015 zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie do dnia
1 lutego 2015. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Natomiast absolwenci Szkoły Policealnej składają deklaracje dyrektorowi OKE
w Warszawie w formie papierowej na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

oraz logują się na stronie OKE w Warszawie (www.oke.waw.pl) do dnia 25 stycznia 2015 roku.


 

Praktyki zawodowe Szkoła Policealna sem III

W roku szkolnym 2014/2015 do odbycia praktyki zawodowej zobowiązani są słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie:

 1. technik administracji – czas trwania praktyki 4 tygodnie – 160 godzin,
 2. technik informatyk – czas trwania praktyki 2 tygodnie – 80 godzin,
 3. technik rachunkowości – 2 tygodnie – 80 godzin,
 4. technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 tygodnie – 80 godzin.

 Słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają praktykę zawodową w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kościuszki 5b.

Przed odbyciem praktyki zawodowej słuchacze Szkoły Policealnej  zobowiązani są odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym udają się do firmy, gdzie ma odbyć się praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym  należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, dokumenty te podpisuje Dyrektor Centrum. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum powyższych dokumentów słuchacz odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nieubezpieczony to na czas odbywania praktyki należy się ubezpieczyć.

Słuchacz  zobowiązany jest niezwłocznie po odbyciu praktyki dostarczyć umowę oraz uzupełniony dziennik praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyki.


 

Profilaktyka