BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Aktualne plany zajęć

W zakładkach Plany konsultacji dostępne są plany zajęć oraz przydział sal na konsultacje. Prosimy o zapoznanie się z planami.

Plan LO     Plan TU     Plan SZP     Plan KKZ

 

Dzwonki w roku szkolnym 2014/2015

0.  7.20- 8.05
1.  8.10- 8.55
2.  9.00- 9.45
3.  9.50-10.35
4. 10.40-11.25
5. 11.30-12.15
/długa przerwa/
6. 12.30-13.15
7. 13.20-14.05
8. 14.10-14.55
9. 15.00-15.45

 

 

 

Kursy przygotowujące do matury

Zapraszamy na kursy płatne przygotowujące do matury z matematyki i języka angielskiego. Więcej informacji w zakładce Kursy do matury.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy (absolwentów) Szkoły Policealnej

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy (absolwentów) Szkoły Policealnej

 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Termin złożenia deklaracji

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

8 września 2014 r.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Technik informatyk

8 września 2014 r.

A.36. Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej

Technik rachunkowości

8 września 2014 r.

 

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę, składają do dnia 8 września 2014 roku deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Plac Europejski 3   00-844 Warszawa

 

Deklarację należy pobrać z sekretariatu szkoły p. 102, ze strony internetowej www.ckuradom.pl w zakładce egzamin z kwalifikacji lub ze strony internetowej www.oke.waw.pl w zakładce Egzamin z kwalifikacji – Procedury – Załącznik 1.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji A.35

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji A.35 dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbędzie się w dniu 8 września o godzinie 10,00 w sali 111. Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej.
 
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji A.35 dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbędzie się w dniu 20 września o godzinie 9.00 w sali 211. Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej.
 
Na egzamin należy mieć ze sobą dowód tożsamości oraz czarny długopis.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych E.8, E.19, A.18

Z dniem 1 września 2014 roku upływa termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z kwalifikacji E.8, E.19 oraz A.18. Deklarację należy złożyć do wicedyrektora Centrum Pana Tomasza Madeja w pokoju 207. Po tym terminie deklarację nie będą przyjmowane. Druk deklaracji znajduje się na stronie www.ckuradom.pl oraz w sekretariacie pokój 102.

Pobierz druk deklaracji przystąpienia do egzaminu