BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję czerwiec – lipiec upływa z dniem 7 lutego 2022 roku.  Termin ten dotyczy zarówno kwalifikacji dwuliterowych jak i trzyliterowych. 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 termin złożenia deklaracji upływa z dniem 7 kwietnia 2022 roku. Termin ten dotyczy zarówno kwalifikacji dwuliterowych jak i trzyliterowych. 

UWAGA 

W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych

2) w przypadku branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze 

Oznacza to że w przypadku słuchaczy szkoły policealnej w zawodzie technik administracji wszyscy powinni złożyć deklaracje i przyjść na egzamin. To samo dotyczy się zawodu - technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Nauka zdalna

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. ogranicza się zajęcia stacjonarne w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Zgodnie z zaleceniem MEiN informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona jest telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Deklaracje maturalne - absolwenci

Deklaracje maturalne absolwentów z lat ubiegłych będą przyjmowane od 26 października 2021 r. w każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w pok. 108.