BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Elektronik

Elektronik, to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie elektronik jest zgonie z oczekiwaniami pracodawców przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów przygotowanych na do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki jakim jest branża elektryczno-elektroniczna. Elektronik może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3 letniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej. Elektronik może podnieść swoje kwalifikacje otrzymując tytuł technika elektronika. Następnym krokiem jest podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie elektronik.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektronik:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych 

 • określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 • przygotowuje elementy do montażu;
 • wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
 • wylutowuje elementy elektroniczne;
 • sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
 • uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
 • lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 • sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
 • stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
 • rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
 • demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
 • przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

 • określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 • wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
 • przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
 • wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
 • sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
 • uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
 • lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
 • usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 • sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
 • demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
 • przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.