BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin z kwalifikacji

 Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów

znajdują się w gablocie obok sekretariatu p.102.


 

 Informacja

 Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2018  do 18 lutego 2018 r.

Harmonogram egzaminów w roku szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie www.oke.waw.pl


Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji 1 styczeń-luty 2018 r.

 

Lp.

Data

Sala

Kwalifikacja

Liczba zdających

Czas trwania egzaminu

1

11.01.2018
godz. 12.00

111

A.36. Prowadzenie rachunkowości (SzP)

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (SzP)

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (KKZ)

 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

A.36. – 6 osób

 

E.13. – 2 osoby

 

 

E.8. – 7 osób

 

E.18 – 1 osoba (skierowana z OKE)

60 minut

2

11.01.2018
godz. 14.00

111

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (SZP)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (KKZ)

E.14. – 1 osoba

 

 

E.24. – 11 osób

60 minut

 

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji 1 styczeń-luty 2018r.

Lp.

Data

Sala

Kwalifikacja

Liczba zdających

Czas trwania egzaminu

1

10.01.2018
godz. 9.00

112

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji (SzP)

5

d 180 minut

2

10.01.2018
godz. 9.00

111

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (KKZ)

11

d 180 minut

3

13.01.2018
godz. 12.00

107

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (SZP)

2

dk 150 minut

4

17.01.2018
godz. 9.00

211

A.36 – Prowadzenie rachunkowości (SzP)

6

dk 180 minut

5

30.01.2018
 godz. 9.00

010

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (KKZ)

4

w 180 minut

6

30.01.2018
godz. 15.00

010

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (KKZ)

3

w 180 minut

 


 

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

2.  Komunikat o przyborach na część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

3.  Komunikat o przyborach na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

4. Załącznik 1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji słuchacza lub absolwenta

5. Załącznik 2 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji uczestnika KKZ


Procedury

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe