BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin z kwalifikacji

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OBOWIĄZUJĄCA W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2018

· przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018:

Informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_potw_kwalifikacje_2017_2018

Materiały i przybory pomocnicze

w części pisemnej

w części praktycznej

 


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w CKU sesja czerwiec-lipiec  2018 (pobierz)


Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

1)      absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

2)      osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

3)      osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

4)      uczniów będących młodocianymi pracownikami 
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

5)      osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna - 182,44 zł
część pisemna – 60,81 zł (1/3 opłaty)
część praktyczna – 121,63 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:


80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361.); rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)

 


Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów

znajdują się w gablocie obok sekretariatu p.102.


  Informacja

 Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2018  do 18 lutego 2018 r.

Informujemy, że osoby, które w sesji styczeń-luty 2018 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2018 r. (piątek).

Harmonogram egzaminów w roku szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie www.oke.waw.pl


 

Załącznik 1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji słuchacza lub absolwenta

Załącznik 2 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji uczestnika KKZ


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe