BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin z kwalifikacji

 Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów

znajdują się w gablocie obok sekretariatu p.102.

 

 

 Egzaminy z kwalifikacji - sesja styczeń/luty 2018

Uwaga: Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń – luty 2018 roku upływa 9 września 2017 r.

Harmonogram egzaminów w roku szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie www.oke.waw.pl

 


 

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

2.  Komunikat o przyborach na część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

3.  Komunikat o przyborach na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

4. Załącznik 1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji słuchacza lub absolwenta

5. Załącznik 2 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji uczestnika KKZ


Procedury

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe