BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin zawodowy

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

Deklaracje osób przystępujących do egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 proszę składać do 10 września 2021 r. do godziny 14.00 w sekretariacie 102.

 


Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji czerwiec-lipiec 2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

· Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona 31 sierpnia o godzinie 12:00. 

· Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku). Czas oczekiwania na wgląd może się wydłużyć ze względu na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i ograniczenia liczby osób przyjmowanych w ciągu jednego dnia. 

· Osobą uprawnioną do wglądu jest zdający, w przypadku osób niepełnoletnich zdający i rodzic lub opiekun prawny. 

· Zaleca się korzystanie z własnych przyborów do pisania (wyłącznie ołówek lub długopis w czerwonym kolorze). 

· Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa. 

· Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Plac Europejski 3 w Warszawie. 

LINK DO APLIKACJI: · https://okewglady.azurewebsites.net/ 

Aby złożyć wniosek, należy wybrać przycisk na zielonym tle „Złóż wniosek o wgląd”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami. 

W razie wątpliwości można skorzystać z zakładki „Pomoc” znajdującej się na górnym pasku strony. · https://okewglady.azurewebsites.net/Pomoc


Terminy egzaminów zawodowych sesja 2022

Podstawa programowa 2017 – kwalifikacje dwuliterowe 

 

Podstawa programowa 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

  

Zarządzenie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  - pobierz PDF

 

Harmonogramy egzaminów przeprowadzanych w CKU wraz z listami zdających są umieszczane w gablocie obok sekretariatu p.102.