BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin zawodowy

UWAGA!

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla podstawy programowej z 2017 r.( kwalifikacje dwuliterowe) będą przyjmowane w dniu 30 stycznia 2021 r. w godz. 10.00- 14.00 – sala 002 .

Zał. 3 – deklaracja dla absolwenta Szkoły Policealnej

Zał. 3b – deklaracja dla KKZ

 

opublikowano: 29.01.2021r.

Ogłoszenie

 

Absolwenci Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kształcących się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe) zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń– luty 2021: do 11 września 2020 r.

 

Słuchacze, absolwenci Szkoły Policealnej oraz uczestnicy i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształcących się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku (kwalifikacje dwuliterowe) zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń – luty 2021: do 15 września 2020 r.

 

 

 

Kwalifikacje dwuliterowe (PP 2017)

 

Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3).

 

Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3).

 

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu  (Załącznik 3b). 

 

Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

 

Załącznik 3 - pobierz

 

Załącznik 3b - pobierz

 

 Kwalifikacje jednoliterowe (PP 2012)

 

Deklaracje dla osób które ukończyły Szkołę Policealną i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe według podstawy programowej z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe) są do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Centrum

 


Harmonogramy egzaminów przeprowadzanych w CKU wraz z listami zdających są umieszczane w gablocie obok sekretariatu p.102.


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe