BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Archiwum rok szkolny 2008/2009

 

XVIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

28 kwietnia 2009 r. słuchacze CKU uczestniczyli w XVIII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża - etap rejonowy.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Słuchacze najpierw pisali test ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Po nim wzięli udział w sprawdzianie praktycznym.

 

Szkołę naszą reprezentowali:

Hubert Lisiewicz

Cezary Kotlimowski

Wojciech Magiera

Jacek Sochaj

Mateusz Skonieczny

Słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.


Pożegnanie maturzystów

W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyło się pożegnanie tegorocznych maturzystów. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Centrum mgr Jadwiga Wątła w swoim przemówieniu podkreśliła, że starania, silna wola i wytrwałość w dążeniu do celu pozwoliły otrzymać upragnione świadectwo ukończenia szkoły.

Pani Dyrektor pogratulowała słuchaczom wyróżniającym się w nauce i pracy na rzecz CKU wręczając nagrody. Wszystkim życzyła powodzenia na maturze i spełnienia marzeń w życiu osobistym i zawodowym.

Na koniec przedstawiciel abiturientów wygłosił przemówienie, podkreślając, że "wiedzę można zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami". Po oficjalnej uroczystości wszyscy abiturienci w salach lekcyjnych odebrali swoje świadectwa


Wycieczka do Częstochowy

W dniu 22.04.2008 r. słuchacze klas maturalnych systemu stacjonarnego i zaocznego pod opieką pani Iwony Bieniek, Małgorzaty Hantz, Edyty Jurkowskiej, Moniki Łukasiewicz, Joanna Syty i Sylwii Wesołowskiej wzięli udział w wycieczce do Częstochowy.

Słuchacze wraz z opiekunami uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, która była odprawiona w intencji tegorocznych maturzystów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze, które obejmowało: Bazylikę, Bastion Świętego Rocha oraz muzeum 600-lecia.


"Jajeczko wielkanocne"

Dnia 08-04-2009 r. z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu przygotował dla grona pedagogicznego „spotkanie wielkanocne”. Zgodnie z tradycją na wiosennie przystrojonym stole nie zabrakło jajek, chrzanu i pisanek – symbolu Świąt.

Zebranym nauczycielom p. Dyrektor Jadwiga Wątła złożyła najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


"Udzielanie pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach"

 

18.03.2009 r. w klasie I Liceum Ogólnokształcącego systemu stacjonarnego oraz 28.03.2009 r. w klasach I UA Liceum Uzupełniającego oraz I A Liceum Ogólnokształcącego odbyły się zajęcia z grupą ratowników Zespołu Szkół Medycznych na temat: "Udzielanie pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach"

Celem zajęć było:

 • prawidłowe rozpoznanie i reagowanie w stanach zagrożenia życia,
 • poznanie zasad prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku i wzywania pierwszej pomocy oraz postępowania z poszkodowanym dorosłym oraz dzieckiem
 • zaprezentowanie ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH niesienia pomocy w nagłych wypadkach i ratowania życia.

Słuchacze poznali teoretyczne i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Z.Rodziewicz; S.Wesołowska


Dzień Kobiet

8 marca 2009 r. Panie w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu świętowały Dzień Kobiet.


Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 2 marca 2009 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki wzięło udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych odbywającej się na hali MOSIR-U. Podczas Giełdy CKU przedstawiło swoją ofertę kształcenia w szkołach zawodowych i ogólnokształcących oraz zasady naboru na rok szkolny 2009/2010. Do promocji szkoły aktywnie włączyli się nauczyciele CKU pod przewodnictwem Pani Wice-dyrektor Zofii Rodziewicz oraz słuchacze systemu zaocznego: Sylwia Ziółek i Karolina Kwiatkowska z klasy IIIC, Agata Kot i Agnieszka Kowalska z klasy IIUB, Sylwia Markwart, Patryk Maniak, Karolina Kowal i Angelika Stanios z IIIB. 


Spotkanie z Prezydentem Radomia

W dniu 28 lutego 2009 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu gościliśmy Pana Prezydenta Radomia - Andrzeja Kosztowniaka.

Spotkanie dotyczyło rozwoju i perspektyw naszego miasta. Słuchacze mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów i propozycji, które mogłyby być wykorzystane w realizacji powyższych działań.

W dyskusji wzięły udział klasy systemu zaocznego: IB (Szkoła Policealna), 2M (Technikum Uzupełniające), IIIA (LO), IIUB, IIUC, IIUD (LU).       

Miejmy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podjęcia korzystnej decyzji dla miasta i rozwoju naszej placówki.


Zakończenie projektu

pt. "Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5  - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Projektodawca: Stowarzyszenie „Porozumienie dla Rozwoju” z siedzibą ul. Świerczewskiego 21, 26-900 Kozienice

Partner: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Grupą docelową projektu byli mieszkańcy 6 gmin wiejskich, 1 gminy wiejsko-miejskiej oraz miasta Kozienice.

W ramach  kampanii promocyjno - informacyjnej projektu zorganizowane zostały dwie konferencje poświęcone podnoszeniu poziomu wykształcenia i kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich (inauguracyjna i podsumowująca). Konferencje odbyły się na terenie miasta Kozienice. Zorganizowano i przeprowadzono również 7 seminariów dla 140 mieszkańców powiatu kozienickiego, które odbyły się kolejno w Magnuszewie, Sieciechowie, Garbatce Letnisko, Ryczywole, Grabów nad Pilicą, Głowaczowie i Gniewoszowie.

W ramach tych spotkań liderzy społeczności lokalnych obszarów powiatu kozienickiego mogli zapoznać się z:

 • systemem kształcenia osób dorosłych w Polsce, prowadzonego w formach szkolnych jak i pozaszkolnych,
 • ideą kształcenia ustawicznego, a także obowiązującym ustawodawstwem normującym to zagadnienie,
 • korzyściami płynącymi z kształcenia ustawicznego,
 • możliwościami kształcenia i podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - kształcenie prowadzone na odległość – e-learning,
 • ze znaczeniem doradztwa zawodowego w kształceniu ustawicznym,
 • ofertą edukacyjną Centrum oraz jego zapleczem dydaktycznym,
 • ofertą edukacyjną powiatu kozienickiego w obszarze kształcenia ustawicznego.

Wszystkie materiały informacyjne oraz realizację spotkań przeprowadzili pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki i tak:

 • Pani Agnieszka Różycka – W-ce Dyrektor CKU w Radomiu
 • Pani Grażyna Ostrowska-Kacak – Doradca Zawodowy i n-l CKU w Radomiu,
 • Pani Marta Natora – nauczyciel CKU w Radomiu
 • Pani Barbara Głuch – nauczyciel CKU w Radomiu

W prowadzenie konferencji zostali również zaangażowani słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu: Anna Sadalska z klasy 1B Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i Beata Niemczyk z klasy II UA Liceum Uzupełniającego  dla Dorosłych systemu zaocznego.


"Niepełnosprawni wokół nas"

„Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany - nie zapomnij, że każde, nawet bezsensowne życie w oczach ludzi ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga”

Papież Jan Paweł II

W ramach prac szkolnego koła PCK dnia 24.02.2009 r. odbyło się zebranie na temat: „Niepełnosprawni wokół nas”. Słuchacze naszej szkoły Maciej Sokół oraz Joanna Michalczewska z klasy II a systemu stacjonarnego zapoznali zgromadzone osoby z funkcjonowaniem Fundacji „Nasza Przyszłość” oraz „I Szkoły Umiejętności Obywatelskich”. Opowiedzieli o cyklu szkoleń warsztatowych, w których uczestniczyli. Przedstawili prawa osób niepełnosprawnych i zasady współpracy z administracją publiczną, Pani Joanna Michalczewska zaprezentowała metodę posługiwania się alfabetem Braille’a  oraz lupy służące do czytania osobom niedowidzącym. Poza tym podkreślono, że niepełnosprawność różnie oceniana jest przez środowisko społeczne. Ocena ta zależy od kultury i wychowania ludzi. Nie możemy udawać, że problemu tego nie było, nie ma i nie będzie. Bądźmy uprzejmi i mili dla ludzi niepełnosprawnych a odpłacą nam tym samym. Traktujemy ich jak równych sobie, bo tak naprawdę niczym się od nas nie różnią. Niepełnosprawni są wokół nas i nie bądźmy obojętni na ich los. Pomagając im, pomagamy sobie.

                                                                                                                                                                                        Z. Rodziewicz; S. Wesołowska


 Studniówka 2009

Dnia 17 stycznia 2009 r. w Ośrodku Bankietowo – Weselnym „Merit” bawili się słuchacze CKU w Radomiu.

Bal studniówkowy  rozpoczął się o godz. 2000 .

Przedstawiciele Samorządu Słuchaczy powitali Grono Pedagogiczne oraz przybyłych gości i słuchaczy CKU. Następnie głos zabrała Pani Jadwiga Wątła – Dyrektor Centrum życząc wszystkim zabawy do białego rana.

                                                                                      ……… „Już za rok matura”.


 Egzamin zawodowy 2009

W dniu 14 stycznia 2009 po raz dwunasty odbyło się uroczyste wręczenie świadectw zakończenia szkoły policealnej absolwentom kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Najlepsze wyniki w nauce (średnia ocen 5,0) i 100% frekwencję osiągnęli: Marian Markowski i Wiesław Śnieżyński. Wszyscy absolwenci przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Etap pisemny egzaminu zaliczyło 100%, etap praktyczny zaliczyło 90% absolwentów osiągając bardzo dobre wyniki (średnia z pierwszej części etapu pisemnego egzaminu - 80%, z drugiej części etapu pisemnego - 86%, z etapu praktycznego 82%).

Opiekunem klasy była pani Wanda Bukała.


Wigilia 2008

W dniu 18.12.2008 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się spotkanie wigilijne. Przy wigilijnym stole spotkali się: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Centrum oraz przedstawiciele słuchaczy. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również emerytowani pedagodzy oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki UM w Radomiu pan Leszek Pożyczka. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się programem artystycznym w wykonaniu słuchaczy. Śpiewano znane kolędy przy akompaniamencie skrzypiec, altówki i gitary.

Przedstawiciele samorządu złożyli na ręce pani dyr Jadwigi Wątłej życzenia świąteczne i noworoczne dla całego grona pedagogicznego. Dyrektor CKU podziękowała słuchaczom, składając jednocześnie wszystkim zebranym życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Okazało się jeszcze raz, że święta mogą jednoczyć, a tradycja to nie więzy, które nas krępują, a raczej piękno, które powinniśmy chronić.Wycieczka do Częstochowy

W dniu 20.11.2008 .r została zorganizowana przez panią Małgorzatę Hantz i Iwonę Bieniek wycieczka do Częstochowy na pokazy w planetarium Akademii Częstochowskiej, połączona ze zwiedzaniem Sanktuarium na Jasnej Górze. W wycieczce wzięli udział słuchacze klas: IA, IU B, IIB, IIU D systemu zaocznego. Uczestnicy wycieczki obejrzeli w planetarium dwa filmy: „Znaki na niebie” opowiadający o pochodzeniu gwiazdozbiorów i ich nazwach oraz „Cuda Wszechświata”, który pozwolił spojrzeć w przestrzeń kosmiczną okiem teleskopu Hubble’a i cofnąć się w czasie, aż do momentu narodzin Wszechświata.

Podczas wycieczki słuchacze zwiedzali również Sanktuarium na Jasnej Górze, Kaplicę Matki Bożej, katakumby, Bazylikę, Bastion Świętego Rocha, Salę Rycerską. Podziwiali również „Golgotę Jasnogórską” będącą dziełem i darem wybitnego malarza Jerzego Dudy Gracza."Nabywanie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi"

13.12.2008 r. przedstawiciele klas pierwszych obu systemów uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na temat: "Nabywanie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi".

Prelekcję poprowadziła pani psycholog mgr Małgorzata Moskwa.

Zakres problematyki dotyczył umiejętności:

 • autoprezentacji - dostarcza wiedzy oraz konkretnych metod, skutecznych w przedstawianiu siebie w korzystnym świetle oraz wywieraniu pozytywnego wrażenia na innych; zawiera elementy psycholingwistyki oraz tzw. mowy ciała;
 • rozwiązywania konfliktów - nakierowany na radzenie sobie z konfliktami interpersonalnymi oraz wewnętrznymi, z wykorzystaniem takich umiejętności, jak m.in.: kontrola emocji, nawiązywanie współpracy, twórcze myślenie, podejmowanie decyzji;
 • twórczego myślenia - rozwija spontaniczność, niekonwencjonalne myślenie, pobudza wyobraźnię i twórczą ekspresję; przydany dla rozwiązywania problemów, realizowania celów, komunikowania się z innymi.

Z opinii słuchaczy wynika, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana przez nich w praktyce m.in. na zajęciach edukacyjnych, podczas pracy indywidualnej lub pracy grupowej, w trakcie konsultacji oraz w życiu codziennym. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Aby pogłębić wiedzę uczestników na powyższy temat planujemy kolejne spotkanie z psycholog w przyszłym semestrze.

Zespół ds. oddziaływań wychowawczych."Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro"

W dniu 04.12.2008 r. (czwartek) odbyło się pierwsze z cyklu siedmiu, seminarium realizowane w ramach projektu "Edukacja ustawiczna szansa na lepsze jutro".

Spotkanie beneficjentów projektu odbyło się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Celem seminarium była promocja idei kształcenia ustawicznego, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji w zakresie możliwości kształcenia dla dorosłych, w tym bezpłatnego, w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wskazanie możliwości bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji, lub ich zmian.

Seminarium prowadził zespół w składzie: A. Różycka, M. Natora, B. Głuch, G. Ostrowska-KacakAndrzejki 2008

Dania 28.11.2008 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci z dzielnicy Planty.

Imprezę zorganizował Zespół d/s Profilaktyki Zagrożeń wraz z MOPS-em w Radomiu w ramach programu CAL (Centrum Aktywności Lokalnej).

W zabawie uczestniczyło 25 dzieci z najuboższych rodzin z dzielnicy Planty.

Program imprezy był bardzo bogaty - wróżby andrzejkowe, konkursy, poczęstunek. W organizację oraz przeprowadzenie imprezy zaangażowali się słuchacze CKU działający w ramach wolontariatu szkolnego, głównie z klasy IIu systemu stacjonarnego.

W urządzenie świątecznego wystroju sali włączyła się pani Grażyna Swat, pracownik biblioteki CKU.

Zespół d/s Profilaktyki Zagrożeń w składzie: Justyna Fabisiak, Edyta Jurkowska, Sylwia Wesołowska i Monika Łukasiewicz.

Nad całością spraw związanych z organizacją zabawy andrzejkowej czuwała przewodnicząca Zespołu - Barbara Siechowicz.Akcja Oddawania Krwi

Dnia 29.11.2008 r. w naszej szkole odbyła się akcja oddawania krwi. Spotkała się ona ze szczególnym zainteresowaniem. Szczęśliwcy, którym jako pierwszym udało się zarejestrować, kierowani byli do lekarza, który kwalifikował do oddania krwi.

Pomyślna kwalifikacja lekarska pozwalała wreszcie przejść do stanowisk poboru, gdzie oczekiwała na nich reszta zapracowanego personelu Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wystarczyło teraz rozłożyć się wygodnie na leżance, pomyśleć o czymś przyjemnym i oddać się w ręce personelu w białych fartuchach. 
Cała akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się przed południem.

Ze 41 osób chcących w niej uczestniczyć kilka zostało wykluczonych przez lekarza z powodów zdrowotnych. W efekcie oddano w sumie  12 950 ml krwi.

Wszystkim ochotnikom serdecznie dziękujemy.

mgr inż. Zofia Rodziewicz;  mgr Sylwia Wesołowska"Profilaktyka chorób nowotworowych"

Co roku w naszej szkole organizowane są zajęcia związane z profilaktyką nowotworową.

W bieżącym roku szkolnym w dniu 08.11.2008 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyły się zajęcia dydaktyczne na temat: „Profilaktyka chorób nowotworowych”.

Zajęcia w formie warsztatów-prelekcji  zostały poprowadzone przez studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o kierunku pielęgniarstwo: Katarzynę Pogonowską, Bernadettę Banasiak oraz Karolinę Woźniak.

W zajęciach uczestniczyły klasy: IA; IB; IUA; IUB; IIIC; 1P i 2P system zaoczny.

Słuchacze zapoznali się z problemem choroby raka we współczesnym świecie (rak piersi, rak szyjki macicy, rak prostaty) oraz  z możliwościami wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów (m.in. badania mammograficzne, cytologiczne), zostały udostępnione materiały (broszury i ulotki informacyjne). 

Zwrócono uwagę młodym kobietom na duże znaczenie profilaktyki w zapobieganiu wystąpieniu raka piersi, raka szyjki macicy.

W trakcie prelekcji zostały zaprezentowane metody samobadania piersi. Przedstawiono ćwiczenia praktyczne na specjalnych fantomach. Każdy mógł samodzielnie sprawdzić na fantomie piersi, gdzie znajduję się zmieniona chorobowo tkanka.                  

Na zajęcia zaproszeni zostali również panowie ponieważ:
- 1% mężczyzn również zachorowuje na raka sutka
- w 50% to właśnie mężczyźni przyczyniają się do wykrycia zmian u swoich partnerek,
- kobietom potrzebne jest ich zrozumienie i wsparcie

mgr inż. Zofia Rodziewicz; mgr Sylwia Wesołowska"Konferencja Kozienice 28 październik 2008 r."

W ramach  kampanii promocyjno - informacyjnej  projektu pt. „Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w dniu 28 października 2008 r. w Kozienicach odbyła się Konferencja Informacyjna pt. „EDUKACJA USTAWICZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” organizowana przez Stowarzyszenie „Porozumienie Dla Rozwoju” z siedzibą ul. Świerczewskiego 21, 26-900 Kozienice w partnerstwie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom, którego pracownicy:

Pani Agnieszka Różycka – W-ce Dyrektor CKU w Radomiu

Pani Grażyna Ostrowska-Kacak – Doradca Zawodowy i n-l CKU w Radomiu,

Pani Marta Natora – nauczyciel CKU w Radomiu

Pani Barbara Głuch – nauczyciel CKU w Radomiu

przygotowali materiały informacyjne i prowadzili konferencję.

Konferencja zgromadziła około 50 osób – przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego, instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu i miała na celu podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia się przez całe życie. Tym samym niniejsza konferencja zapoczątkowała organizację 7 seminariów skierowanych do mieszkańców wszystkich gmin i powiatu kozienickiego, a także mieszkańców samego miasta Kozienice poświęconych potrzebie kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie.

Seminaria zostaną również poprowadzone przez pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu będącego partnerem projektu. W prowadzeniu seminarium zostaną także zaangażowani słuchacze Centrum  Kształcenia Ustawicznego
w Radomiu.

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMOWAŁ:

1. Informacje o projekcie

Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka

2. System kształcenia w Polsce

Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu

3. System kształcenia dla dorosłych

Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka

4. Idea Kształcenia ustawicznego

Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka

5. Jakich kompetencji poszukują pracodawcy? Co pomaga w znalezieniu dobrej pracy?

Doradca zawodowy CKU w Radomiu – Pani Grażyna Ostrowska – Kacak

6. Oferta edukacyjna regionu – kształcenie ustawiczne

Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu

7.Regionalna oferta edukacyjna

Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu


90. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Uroczysta akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Słuchacze z klas IIu i I systemu stacjonarnego recytowali i śpiewali poezję legionową. Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez mgr Dorotę Wiśniewską. Dekorację wykonała mgr Grażyna Swat. Współorganizatorem uroczystości była mgr Barbara Siechowicz.Wystawa "Pamiętam Katyń 1940"

Wycieczka ze słuchaczami kl IIIB systemu stacjonarnego na wystawę "Pamiętam Katyń 1940" pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Wiśniewskiej i Andrzeja Skalińskiego 27.10.2008 r.Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

W dniu 08 października 2008 r. słuchacze klasy II systemu stacjonarnego pod opieką p. Violetty Niedzielskiej oraz p. Marzeny Niedźwieckiej wzięli udział w 1-dniowej wycieczce krajoznawczej, której celem było poznanie ,,zabytków" przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. Wycieczka ta była formą wyróżnienia za wzorową frekwencję uzyskaną w roku szkolnym 2007/2008."Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest; nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi" - Jan Paweł II

Z inicjatywy Pani wicedyrektor Zofii Rodziewicz i Sylwii Wesołowskiej dnia 18.10.2008 r. odbyło się spotkanie słuchaczy CKU z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu:

Pani Krystyna Michalska – kierownik Działu Promocji w Centrum Krwiodawstwa w Radomiu; wolontariusz w ZR PCK w Radomiu

Pan Zbigniew Patyk – zasłużony honorowy dawca krwi; członek PCK w Radomiu

                                      Pan Zbigniew to emerytowany strażak, który oddaje krew od 36 lat, w regionie radomskim jest absolutnym rekordzistą - 187 litrów krwi)

Pan Karol Szejmichel – zasłużony dawca szpiku kostnego oraz honorowy dawca krwi

Pani Ewa Jurczak – pracownik biura PCK

Prelekcja dotyczyła  „Honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz transplantologii szpiku kostnego”.

W zajęciach uczestniczyli słuchacze klas systemu zaocznego: III A i III B Liceum Ogólnokształcącego; I UC U; II UC L.U; II UB L.U; II UC L.U; II UD Liceum Uzupełniającego oraz 2M Technikum Mechanicznego.

W ramach spotkania prelegenci przygotowali prezentację w power point dotyczącą piramidy zdrowego odżywiania, ulotki pierwszej pomocy (składanki), karty ICE (In Case of Emergency). Podczas prelekcji zostały przybliżone cele i idee Honorowych Dawców Krwi. Słuchacze dowiedzieli się jakie są wymagania i przeciwwskazania, aby zostać honorowym dawcą życiodajnego płynu-krwi. 

Cele spotkania:              

 • szerzenie oświaty zdrowotnej
 • wykształcenie i utrwalenie wśród słuchaczy postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych
 • wykształcenie postawy wrażliwości na losy innych
 • rozwijanie odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym otoczeniu
 • wykształcenie przekonania o konieczności utrzymania prawidłowych parametrów Kri
 • wykształcenie przekonania, ze oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia
 • propagowanie i zachęcanie do  honorowego krwiodawstwa.

 


Dzień Patrona

11 października 2008 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyła się Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły. Uroczystość obchodziliśmy już po raz czwarty.

Święto zainaugurowała Pani Dyrektor Jadwiga Wątła. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

W części artystycznej słuchacze CKU zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny o Tadeuszu Kościuszce, który już za życia stał się symbolem walki o niepodległość i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń Polaków.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Rada Słuchaczy złożyła nauczycielom i pracownikom szkoły, życzenia, zaś Pani Dyrektor Jadwiga Wątła wręczyła nagrody i podziękowania za codzienny trud pracy.Warsztaty nt.

"Rozpoznawanie drzew i krzewów w Parku Kościuszki w Radomiu"

02.10.2008 r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T Kościuszki wraz z opiekunami mgr inż. Zofią Rodziewicz i mgr Sylwią Wesołowską w ramach realizacji ścieżki ekologicznej uczestniczyli w warsztatach nt. „ Rozpoznawanie drzew i krzewów w parku Kościuszki w Radomiu”. Zajęcia poprowadziła Pani mgr Ewa Zawadka z Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

W zajęciach uczestniczyły osoby zainteresowane tematyką spotkania z klas: III A; III B; III C; I A Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz II UC; II UD; I UA; I UB Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i II U Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych obu systemów (zaocznego i stacjonarnego).

Dorośli dowiedzieli się, że na terenie tego parku występuje wiele unikalnych gatunków drzew i krzewów, aż 25 drzew posiada wymiary pomników przyrody (m.in., dąb czerwony, dąb szypułkowy, klon pospolity, klon srebrzysty ). Słuchacze dowiedzieli się również, że na terenie parku istnieje krzew wymiaru drzewa, który pamięta czasy narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta .

Poza tym nauczyli się odróżniać wiąz holenderski  od grabu pospolitego.Sprzątanie Świata

W dniach 18-19 września 2008 r. słuchacze klas systemu stacjonarnego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T Kościuszki wspólnie z nauczycielami przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata 2008”. Tegorocznym hasłem przewodnim było: „Ziemia w Twoich rękach”.

Koordynatorem akcji były: mgr Sylwia Wesołowska oraz mgr Dorota Wiśniewska.

Celem międzynarodowej kampanii organizowanej od kilkunastu lat jest: budzenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska, promowanie oszczędności wody, energii oraz selektywnej zbiórki odpadów.

Dlatego tak ważne jest uświadamianie problemów związanych ze środowiskiem naturalnym bliższym i dalszym. Dorośli chętnie włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata” i z dużym  zaangażowaniem posprzątali teren dziedzińca i ogrodu przyszkolnego.

 


Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009

W dniu 1 września 2008 roku o godz. 16 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 dla słuchaczy systemu stacjonarnego i systemu zaocznego.

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor mgr Jadwiga Wątła powitała zebranych słuchaczy, grono pedagogiczne i pracowników Centrum. Zwracając się do społeczności szkolnej podkreśliła, że po wakacyjnym odpoczynku w nowym roku szkolnym wchodzimy z nadziejami, marzeniami i planami. Przypomniała również o konieczności systematycznej pracy.

Po oficjalnej części wszyscy słuchacze udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich ze Statutem CKU, Regulaminem Szkoły i harmonogramem zajęć lekcyjnych.