BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Archiwum rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

Wybory Rady Słuchaczy Centrum

W dniu  23 września 2018 r. odbyły się wybory Rady Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przedstawicielami słuchaczy Centrum w roku szkolnym 2018/2019 będą:

Przewodnicząca Rady Słuchaczy: Aleksandra Markowska kl. III B  LO system zaoczny

Zastępcy: Filip Gajewski kl. I BHP  Szkoła Policealna, Damian Karlikowski kl. III B LO system

zaoczny, Marta Frączek kl. I Adm  Szkoła Policealna,

Protokolant: Marta Gędaj  kl. I Adm  Szkoła Policealna,

Członkowie Rady Słuchaczy:  Ilona Kaźmierczak  kl. I A system zaoczny, Patryk Krowicki kl. I Adm 

Szkoła Policealna,

Rada Wolontariatu: Ewelina Alot kl. III A system zaoczny, Patryk Seweryński kl. III B system zaoczny

Komisja Rewizyjna: Robert Szczepański kl. II B system zaoczny, Tomasz Szczepański kl. II B system

zaoczny.

Opiekunem Samorządu Słuchaczy w roku szk.2018/2019 jest mgr Agnieszka Stawińska.

 

Święto Patrona

Zgodnie z tradycją 7 października 2018 roku odbyła się akademia poświęcona patronowi naszej szkoły, wielkiemu Polakowi Tadeuszowi Kościuszce. Uroczystość połączona była ze ślubowaniem słuchaczy przyjętych do Centrum Kształcenia Ustawicznego w bieżącym roku szkolnym, które przyjęła Dyrektor szkoły pani Jolanta Świdzikowska.

Montaż słowno-muzyczny został przedstawiony przez słuchaczy klasy II B systemu zaocznego. Uroczystość przygotowali: p. Agnieszka Ikwanty-Janiszewska, p. Anna Wasilewska i p. Tomasz Suwała.

 

 

CZY MASZ SOKOLI WZROK ?

20 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyło się po raz pierwszy przesiewowe badanie wzroku, które przeprowadził Salon Optyczny Doktor Marchewka. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród słuchaczy jak i pracowników szkoły. Przeprowadzanie tego rodzaju badań jest niezwykle ważne, gdyż nieskorygowane wady wzroku powodują dyskomfort naszego życia. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Agnieszka Ikwanty-Janiszewska.

 

 

NIESIENIE POMOCY MASZ WE KRWI!

To już kolejna akcja honorowego oddawania krwi w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu zorganizowana przy współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. K. Vietha. Odbyła się ona 20 października 2018 roku w siedzibie szkoły. Niesienie pomocy innym poprzez oddanie swojej krwi to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Nasi słuchacze tego dnia oddali 6300 ml krwi pełnej. Za ten piękny gest dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zapraszamy do udziału w następnej akcji oddawania krwi w CKU w marcu 2019 r. Krew można również oddać codziennie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu przy ul. Limanowskiego 42. W akcję zaangażowane były p. Agnieszka Ikwanty - Janiszewska i p. Agnieszka Mizera.

 

 

Dla Niepodległej

„Niepodległość nie jest Polakom

dana  raz na zawsze…

niepodległość jest dobrem nie tylko

cennym, ale i kosztownym”.

    8 listopada 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Centrum pani Jolanta Świdzikowska, Wicedyrektor pani  Agnieszka Michalczewska, nauczyciele, pracownicy i słuchacze Centrum oraz zaproszony na tę okoliczność gość pan mjr Sławomir Sońta – przewodniczący Związku Piłsudczyków w Radomiu.

   Słuchacze klasy IIIb systemu stacjonarnego przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony historii walki Polaków o niepodległość, recytowali wiersze polskich poetów i śpiewali pieśni patriotyczne. Słowa upamiętniające wielką rocznicę wygłosili do słuchaczy Dyrektor Centrum oraz mjr Sławomir Sońta, który w drugiej części spotkania zaprezentował także mundur i broń noszoną przez legionistów walczących o upragnioną wolność.

   Słuchacze mieli także możliwość wziąć udział w lekcji muzealnej i obejrzeć pamiątki z okresu I wojny światowej i XX – lecia międzywojennego – m.in. żołnierskie bagnety, guziki od mundurów, odznaczenia, zdjęcia i pocztówki. Swoje prywatne zbiory udostępnił na tę okazję absolwent CKU pan Mateusz Łobodziński.

   Na zakończenie uroczystości została przedstawiona prezentacja multimedialna o pobycie Józefa Piłsudskiego w Radomiu – przygotowana przez panią Agnieszkę Stawińską i panią Agnieszkę Cieślak w oparciu o oryginalne dokumenty Archiwum Miejskiego w Łodzi.

   To była prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.

 

 

Nowoczesne technologie w cyfrowej szkole

17 listopada 2018 r. słuchacze klasy 2 inf pod opieką pani Barbary Głuch wzięli udział w XIV Konferencji "Nowoczesne technologie w służbie cyfrowej szkoły i administracji publicznej". Była to okazja do zapoznania się z nowościami na rynku IT dostępnymi dla edukacji w Polsce. Wśród bardzo wielu nowości, słuchacze mogli zapoznać się z szeroką ofertą drukarek 3D, monitorów dotykowych, tablic interaktywnych, projektorów, drukarek laserowych, technologii VR, robotów, laptopów, terminali, tabletów graficznych czy sprzętu sieciowego a na stoiskach wydawnictw edukacyjnych  z najnowszymi pozycjami do nauki zawodu technik informatyk. Słuchacze rozmawiali z wystawcami, testowali sprzęt, poznawali nowinki z dziedziny IT oraz wzięli udział w wykładzie gościa Konferencji Pekki Oulint pt. Learning work in Virtual Reality. 

 

 

DEPRESJA. Rozumiesz – pomagasz.

To hasło ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania symptomów depresji, którą przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

W ramach tej kampanii w naszej szkole w poniedziałek, 19 listopada dla klas stacjonarnych i w sobotę, 24 listopada dla klas drugich zaocznych odbyła się prezentacja multimedialna poświęcona problemowi depresji wieku młodzieńczego.

Słuchacze zapoznali się z objawami, sposobami rozpoznawania i leczenia depresji oraz obejrzeli film. Następnie wzięli udział w dyskusji,  podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi problematyki depresji dotykającej młodych ludzi. 

Prezentacja została przedstawiona przez p. Annę Wasilewską i p. Agnieszkę Mizerę.

 

Wyniki konkursu.

WYNIKI KONKURSU „Droga do niepodległości w literaturze i sztuce”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:  Karol Adamczyk klasa 3A system zaoczny

II miejsce: Kinga Zieja 3A system stacjonarny

III miejsce: Marzena Grabowska 3A system stacjonarny

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim słuchaczom za udział w konkursie!

Organizatorzy: mgr Agnieszka Mizera, mgr Elżbieta Rodakowska

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka w CKU

318 to liczba listów, jaką odręcznie napisali słuchacze CKU w ramach akcji

XIX Maratonu Pisania Listów

W ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w dniach 6-9 grudnia 2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się coroczny Maraton Pisania Listów, organizowany przez Amnesty International i Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego pisali listy w obronie 9 walecznych  i odważnych kobiet, których prawa są łamane.

Każdy napisany list realnie wpływa na losy bohaterów. Akcja ma zasięg ogólnoświatowy, przynosi pozytywny skutek. Poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, a  podejmowanie takich działań prowadzi  do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka.

Dziękujemy wszystkim słuchaczom za włączenie się w akcję.

Gratulujemy świetnego wyniku.

 Zespół ds. profilaktyki

 

 

Znamię! Znam je?

To tytuł kampanii edukacyjno – informacyjnej pilotowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu skierowany do słuchaczy oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. W ramach tej kampanii słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu zapoznali się z materiałami dotyczącymi jednego z najbardziej złośliwych nowotworów skóry – czerniaka. 

W minionym tygodniu słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą czerniaka. Celem tej kampanii jest budowanie świadomości, odpowiedzialnych zachowań i postaw prozdrowotnych wśród słuchaczy naszej szkoły. Akcja ta zrealizowana została w ramach działalności zespołu do spraw Profilaktyki Zagrożeń. Osoba odpowiedzialną za realizację była p. Anna Wasilewska.

 

Twoja krew to dar życia

W dniu 16 marca 2019 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu przy współpracy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. K. Vietha odbyła się kolejna, cykliczna akcja oddawania krwi. Tym razem słuchacze naszej szkoły oddali 4050 ml krwi.

Bardzo dziękujemy wszystkim krwiodawcom, krew to bezcenny dar, który ratuje życie i zdrowie innym.

Przypominamy, że krew można również oddawać codziennie w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 42.

W akcję zaangażowane były p. Agnieszka Mizera i p. Anna Wasilewska.

 

Lekcje z ZUS

 

18 marca 2019 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyło się spotkanie z panią Edytą Kępką, pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. „Lekcje z ZUS” to autorski program realizowanego pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Słuchacze klasy 3A i 3B systemu stacjonarnego poszerzyli swoją wiedzę na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, dowiedzieli się m.in. kiedy i w jakim celu powstał ten system, jak działa, dlaczego ubezpieczenie jest obowiązkowe i czym różni się od ubezpieczeń komercyjnych, a także jakie świadczenia przysługują osobom ubezpieczonym i jakie są zadania ZUS -u jako firmy nadzorującej system ubezpieczeń społecznych w Polsce.

 

Spotkanie zakończyło się quizem  - najuważniejsi słuchacze, którzy znali odpowiedzi na zadawane przez panią E. Kępkę pytania, otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe.

 

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Szkolnego Ośrodka Kariery w CKU z instytucjami państwowymi w celu kształtowania świadomości młodzieży w aspekcie ubezpieczeń społecznych, a zostało zorganizowane przez p. Agnieszkę Mizerę.

 

 

 

 

 

ARS - czyli jak dbać o miłość?

"Zdrowie bywa ulotne jak balonik.

Dbając o siebie, zmniejszasz ryzyko że je stracisz.

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

Znajdź czas na codzienną aktywność fizyczną.

Zadbaj o zdrową dietę.

Unikaj tytoniu, narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny."

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowany jest program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość". Jest to część profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. W ramach programu wśród słuchaczy systemu zaocznego przeprowadzono zajęcia oraz rozdano ulotki informacyjne o substancjach psychoaktywnych destrukcyjnie wpływających na mózg i materiały informacyjne dotyczące zasad zdrowego stylu życia, a także informujące o zagrożeniach wynikających z ryzykownych zachowań. 

Akcja ta jest realizowana w ramach działalności zespołu do spraw Profilaktyki Zagrożeń. Osobą odpowiedzialną za realizację jest p. Barbara Głuch.

 

 

 

V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

23 marca 2019r. odbył się w Hali Sportowej XIII L.O. w Radomiu -Turniej piłkarski, w którym udział wzięli słuchacze kl. 3B systemu stacjonarnego i 3B systemu zaocznego. Opiekunami młodzieży z Centrum Kształcenia Ustawicznego były p. Anna Wasilewska i p. Dorota Wiśniewska.

Wydarzenie sportowe odbyło się pod patronatem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

 

„Narkotyki i dopalacze zabijają"

W dniu 2 kwietnia 2019 r. została zainaugurowana kampania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają". Przedmiotowa kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Informuje o konsekwencjach zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych będących następstwem zażywania, a następnie uzależnienia od tych substancji. Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego tę akcję: "Narkotyki i dopalacze zabijają" .

 

Konkurs wiedzy z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

 

1. Who is the patron of Northern Ireland?

2. Which country is called Ulster?

3. Najdłuższą rzeką w Wielkiej Brytanii jest  a) Clyde  b) Tamiza  c) Severn   c) Avon

4. Słynne muzeum figur woskowych to:   a) Stonehenge  b) Madame Tussauds   c) Trafalgar Square

5. Jak nazywa się słynny londyński autobus    a) Double decker      b)Double bus        c)Big bus

 

Jeżeli znasz odpowiedzi na powyższe pytania i chcesz sprawdzić swoja wiedzę na temat Wielkiej Brytanii,

 to weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY

25 maja w sobotę o godz. 12.00 do sali 213

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Mizera

mgr Anna Wasilewska

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce i czas konkursu:

1 Konkurs odbędzie się 25 maja w sobotę o godz. 12.00 do sali 213

Uczestnicy konkursu:

1 Konkurs skierowany jest do wszystkich słuchaczy CKU.

2 Warunkiem udziału w konkursie jest zainteresowanie kulturą, historią i geografią Wielkiej Brytanii.

Cele konkursu:

* Popularyzacja wiedzy Wielkiej Brytanii;

* Motywowanie słuchaczy do samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, telewizja);

* Kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych;

* Uwrażliwienie na różnorodność kulturową.

Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum Kształcenia ustawicznego

Samorząd Słuchaczy Centrum – fundator nagród dla trzech najlepszych uczestników

Organizacja konkursu:

* Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku polskim i angielskim. Składa się różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnienie zdań, rozpoznawanie zabytków, ważnych budowli i osób na zdjęciach;

* Organizatorkami konkursu są, mgr Agnieszka Mizera, mgr Anna Wasilewska;

* Oceny prac dokona komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego Centrum;

* Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody.

* Wyniki zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń i umieszczone na stronie internetowej;

* Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

 

Wyniki konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii

  

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: p. Henryk Skowron klasa 1a

II miejsce: p. Mateusz Dzik klasa 2inf

III miejsce: p. Jakub Fijałkowski klasa 2b

 Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim słuchaczom za udział w konkursie!

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu uroczystego zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Organizatorzy: mgr Agnieszka Mizera, mgr Anna Wasilewska

 

 

 

 

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część praktyczna tylko dotyczy kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Każdy zdający powinien mieć ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę oraz kalkulator prosty.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

VII Piknik Zdrowia

2 czerwca 2019 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu na zaproszenie Pana Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego  uczestniczyło w VII Pikniku Zdrowia , który miał  miejsce w Radomiu  przy ulicy Żeromskiego przed Urzędem Miejskim . Imprezie tej towarzyszyła Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa – „ Motoserce”.

Piknik miał na celu promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze działań prozdrowotnych i społecznych, a także honorowe oddawanie krwi nie tylko wśród miłośników motocykli, ale również wśród wszystkich osób pragnących podzielić się tym bezcennym darem ratującym życie.

Piknik Zdrowia to nie tylko promocja zdrowego stylu życia, ale także możliwość przedstawienia aktualnych ofert szkół. Centrum również przedstawiło swoją ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia ogólnego w  Liceum Ogólnokształcącym, jak i kształcenia zawodowego w  Szkole Policealnej  i na Kwalifikacyjnych Kursach  Zawodowych. W promocję CKU zaangażowali się nauczyciele:  p. Justyna Prokop, p. Agnieszka Stawińska, p. Agnieszka Cieślak, p. Justyna Ćwiertnia, p. Tomasz Madej, p. Tomasz Pakosz, p. Leszek Wieczorek ,p. Jacek Kaczmarski, p. Łukasz Gierek.