BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram rekrutacji
dla
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  Szkoły Policealnej i Szkoły Branżowej II stopnia
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
na  rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja zasadnicza

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 licem ogólnokształcące

szkoła policealna

szkoła branżowa II

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół dla  dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.

od 25 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

2.

Weryfikacja wniosków i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

do 5 lipca 2021 r.

do 15 listopada 2021 r

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

21 lipca 2021 r.  

1 grudnia 2021 r.

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

od 17 maja 2021 r. do 20 lipca 2021 r

od 25 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum ,zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.

od 2 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 lipca 2021 r. godz. 14.00

10 grudnia 2021 r. godz. 14.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora Centrum Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 28 lipca 2021 r.

 10 grudnia 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

licem ogólnokształcące

szkoła policealna

szkoła branżowa II

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół dla  dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r

od 13 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r

2.

Weryfikacja wniosków  i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

do 6 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021 r

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16 sierpnia 2021 r

10 stycznia 2022 r

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

od 2 sierpnia 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r

od 13 grudnia 2021 r. do 13 stycznia 2022 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum ,zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

od 11 stycznia 2022 r. do 18 stycznia 2022 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. godz. 14.00

19 stycznia 2022 r. godz.14.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora Centrum Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

23 sierpnia 2021 r.

19 stycznia 2022 r

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.