BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była rezultatem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej. Ówczesna sytuacja kraju była zła. W 1772 roku Rosja, Prusy             i Austria dokonały I rozbioru ziem polskich, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarbiec pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało jednak dobrej woli                           i ofiarności zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznica uchwalenia konstytucji była uroczyście obchodzona przez polskich patriotów już podczas rozbiorów, pomimo represji        i sprzeciwu zaborców, także w okresie międzywojennym była ważnym świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu święta narodowego w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji.