BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Zajęcia terenowe z geografii i przyrody

W ostatnich dniach maja słuchacze klas 2B i 2C systemu zaocznego brali udział w warsztatach terenowych z geografii i przyrody. Uczestnicy zajęć ćwiczyli posługiwanie się mapą w terenie, ustalanie własnej pozycji przy pomocy systemu GPS oraz wykonywali pomiar pH gleby. Dzięki sprzyjającej pogodzie oraz zaangażowaniu uczestników udało się pogłębić ich wiedzę z zakresu geografii i przyrody oraz wzbogacić ją o praktyczne umiejętności. Organizatorem warsztatów był pan Tomasz Suwała.

Tydzień na rzecz kariery w Muzeum Wsi Radomskiej

Dnia 16.05.2017r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się „Tydzień na rzecz kariery”. To już III edycja tego wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął Mazowiecki Kurator Oświaty i Prezydenta Miasta Radomia.

Dni kariery to nie tylko możliwość przedstawienie aktualnych ofert szkół, ale także zwrócenia uwagi  uczniów na dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertami radomskich  szkół ponadgimnazjalnych, wśród których swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało również Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiona została zarówno oferta edukacyjna w zakresie kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, jak i kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Na tę okazję została przygotowana przez p. Bogdana Bańkę makieta obrazująca proces sterowania siłownikami pneumatycznymi oraz silnikiem indukcyjnym za pomocą sterownika PLC, a przez p. Justynę Prokop prezentacja programów Haidenhain i EdgeCAM, które służą do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W promocję CKU zaangażowali się słuchacze klasy IIb systemu stacjonarnego, którzy prezentowali ofertę edukacyjną naszej szkoły na terenie Muzeum Wsi Radomskiej oraz wielu nauczycieli: p. Beata Sztobryn-Głowińska, p. Jacek Kaczmarski, p. Iwona Bieniek, p. Agnieszka Ikwanty – Janiszewska, p. Monika Bukalska- Stąporska  p. Barbara Głuch, p. Agnieszka Podgórska, p. Magdalena Dąbrowska, p. Anna Wasilewska, a także p. Edward Stelmach. Koordynatorem przedsięwzięcia była przewodnicząca zespołu do spraw promocji p. Justyna Prokop.Przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie i dużej frekwencji uczestników impreza pod hasłem ,,Tydzień na rzecz kariery" była bardzo udana.

 

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkanie z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku odbyło się 28.04.2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 111 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. Na początku spotkania słowo wstępne wygłosił mgr Jacek Kaczmarski. Następnie słuchacz klasy III C systemu stacjonarnego – Mateusz Dolęba przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji politycznej przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, zasad ustrojowych wprowadzonych przez Ustawę Zasadniczą, twórców Konstytucji oraz doniosłości tego dokumentu dla Rzeczypospolitej, Europy i świata. Obsługą techniczną kierował mgr Jacek Kaczmarski, który także podsumował prezentację. Scenografia wykonana została przez mgr Beatę Markiewicz przy pomocy mgr Agnieszki Ikwanty-Janiszewskiej i Bożeny Bakinowskiej-Marchewki.

Uroczystość wręczenia świadectw

W dniu 28. 04. 2017 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły słuchaczom klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W trakcie uroczystości przedstawiciel klas trzecich złożył podziękowania dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Absolwentom wyróżniającym się w nauce i pracy na rzecz szkoły  wręczone zostały dyplomy i nagrody.

Drzwi Otwarte

W dniu 30 marca 2017 roku w naszej szkole odbyły się "Drzwi Otwarte", których organizatorem był zespół do spraw promocji.

„Drzwi Otwarte” to doskonała okazja dla młodzieży i dorosłych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz uzyskania informacji dotyczących nowych form i kierunków kształcenia. W swojej ofercie szkoła posiada możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych(szczegółowa oferta na stronie szkoły).

Zainteresowani mogli zapoznać się z bogatym zapleczem dydaktycznym szkoły. Prezentowane były pracownie przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących. Zwiedzający mogli obejrzeć prezentację multimedialną reklamującą szkołę, a grono nauczycieli służyło pomocą w przekazaniu informacji i zachęcaniu do kształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.