BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

VII Piknik Zdrowia

2 czerwca 2019 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu na zaproszenie Pana Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego  uczestniczyło w VII Pikniku Zdrowia , który miał  miejsce w Radomiu  przy ulicy Żeromskiego przed Urzędem Miejskim . Imprezie tej towarzyszyła Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa – „ Motoserce”.

Piknik miał na celu promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze działań prozdrowotnych i społecznych, a także honorowe oddawanie krwi nie tylko wśród miłośników motocykli, ale również wśród wszystkich osób pragnących podzielić się tym bezcennym darem ratującym życie.

Piknik Zdrowia to nie tylko promocja zdrowego stylu życia, ale także możliwość przedstawienia aktualnych ofert szkół. Centrum również przedstawiło swoją ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia ogólnego w  Liceum Ogólnokształcącym, jak i kształcenia zawodowego w  Szkole Policealnej  i na Kwalifikacyjnych Kursach  Zawodowych. W promocję CKU zaangażowali się nauczyciele:  p. Justyna Prokop, p. Agnieszka Stawińska, p. Agnieszka Cieślak, p. Justyna Ćwiertnia, p. Tomasz Madej, p. Tomasz Pakosz, p. Leszek Wieczorek ,p. Jacek Kaczmarski, p. Łukasz Gierek.

 

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część praktyczna tylko dotyczy kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Każdy zdający powinien mieć ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę oraz kalkulator prosty.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyniki konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii

  

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: p. Henryk Skowron klasa 1a

II miejsce: p. Mateusz Dzik klasa 2inf

III miejsce: p. Jakub Fijałkowski klasa 2b

 Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim słuchaczom za udział w konkursie!

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu uroczystego zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Organizatorzy: mgr Agnieszka Mizera, mgr Anna Wasilewska

 

 

 

Konkurs!!!

KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

 

1. Who is the patron of Northern Ireland?

2. Which country is called Ulster?

3. Najdłuższą rzeką w Wielkiej Brytanii jest  a) Clyde  b) Tamiza  c) Severn   c) Avon

4. Słynne muzeum figur woskowych to:   a) Stonehenge  b) Madame Tussauds   c) Trafalgar Square

5. Jak nazywa się słynny londyński autobus    a) Double decker      b)Double bus        c)Big bus

 

Jeżeli znasz odpowiedzi na powyższe pytania i chcesz sprawdzić swoja wiedzę na temat Wielkiej Brytanii,

 to weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY

25 maja w sobotę o godz. 12.00 do sali 213

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Mizera

mgr Anna Wasilewska

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce i czas konkursu:

1 Konkurs odbędzie się 25 maja w sobotę o godz. 12.00 do sali 213

Uczestnicy konkursu:

1 Konkurs skierowany jest do wszystkich słuchaczy CKU.

2 Warunkiem udziału w konkursie jest zainteresowanie kulturą, historią i geografią Wielkiej Brytanii.

Cele konkursu:

* Popularyzacja wiedzy Wielkiej Brytanii;

* Motywowanie słuchaczy do samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, telewizja);

* Kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych;

* Uwrażliwienie na różnorodność kulturową.

Osoby i instytucje wspomagające:

Dyrekcja Centrum Kształcenia ustawicznego

Samorząd Słuchaczy Centrum – fundator nagród dla trzech najlepszych uczestników

Organizacja konkursu:

* Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku polskim i angielskim. Składa się różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnienie zdań, rozpoznawanie zabytków, ważnych budowli i osób na zdjęciach;

* Organizatorkami konkursu są, mgr Agnieszka Mizera, mgr Anna Wasilewska;

* Oceny prac dokona komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego Centrum;

* Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody.

* Wyniki zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń i umieszczone na stronie internetowej;

* Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

Konkurs wiedzy z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO