BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

"Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy cię piosenką,

Która w całej Polsce słynie."

( "Mazurek Trzeciego Maja" )

27.04.2014 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyła się uroczysta akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Montaż słowno - muzyczny przybliżający okoliczności spisania majowej ustawy przygotowali słuchacze kl. Ia systemu stacjonarnego i kl. Ia systemu zaocznego pod opieką mgr Joanny Syty i mgr Agnieszki Mizery. W uroczystości udział wzięli Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz słuchacze Centrum.


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Dla tegorocznych maturzystów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu piątek 25 kwietnia był ostatnim dniem w szkolnych murach.

Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli Dyrekcja Centrum wraz z gronem pedagogicznym oraz tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego. Zebrani wysłuchali montażu słowno-poetyckiego przygotowanego przez p. Monikę Łukasiewicz i słuchaczki z klasy IG LO systemu zaocznego: Justynę Kaim i Katarzynę Stachurę. Nad oprawą muzyczną czuwał Robert Makuch z kl. IIIB systemu stacjonarnego. Przedstawiciele absolwentów złożyli podziękowania dla Dyrekcji i nauczycieli za trud włożony w przekazywanie wiedzy, za poświęcenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dyrektor szkoły - pani Jolanta Świdzikowska, żegnając słuchaczy, pogratulowała wszystkim doskonałych wyników i osiągnięć oraz życzyła, by ich życie było szczęśliwe i twórcze, oparte na wartościach nieprzemijających.
Zakończenie roku szkolnego było także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień najzdolniejszym i najbardziej aktywnym na rzecz szkoły słuchaczom. Po uroczystej akademii absolwenci odebrali z rąk wychowawców upragnione świadectwa ukończenia szkoły.

Wszystkim absolwentom rocznika 2014 gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych i zawodowych!!!!


WIELKANOCNE "JAJECZKO"

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w dniu 16.04.2014 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się przygotowane przez Samorząd Słuchaczy tradycyjne spotkanie wielkanocne z udziałem Dyrekcji CKU, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 
                                                         "Zadzwoniły już dzwony
                                                          dzień nastał wesoły.
                                                          Pod święconym pieczywem
                                                          uginają się stoły.
                                                          Leży jajko święcone
                                                          malowane farbami-
                                                          Kto też tym jajkiem
                                                          będzie dzielił się z nami?"
                                                                                   ( Maria Konopnicka )
 
Radosnych, wiosennych, zdrowych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzyła wszystkim zebranym Dyrektor Centrum mgr Jolanta Świdzikowska, do życzeń dołączyli się przedstawiciele Samorządu Słuchaczy.

"ŚNIADANKO WIELKANOCNE"

Po raz kolejny Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu wspomógł organizację Śniadanka Wielkanocnego, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 roku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy osiedla Planty oraz zaproszeni goście. Śniadanko Wielkanocne jest organizowane w ramach współpracy z Zespołem ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej dla Osiedla Planty – „CAL”.


Certyfikacja Mentorów i Tutorów

W ramach projektu Certi.Men Tu - Certyfikacja Mentorów i Tutorów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku odbyło się szkolenie mentorów i tutorów.

Mentor to pracownik przedsiębiorstwa wspierający osobę uczącą się w rozwijaniu wiedzy, umiejętności, zdolności i talentów. Pomaga zdobyć potrzebne kwalifikacje zawodowe, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Tutorem nazywany jest nauczyciel lub trener, najczęściej spoza najbliższego środowiska osoby uczącej się, wspierający ją w procesie doskonalenia strategii zdobywania wiedzy i rozwoju oraz w stawaniu się samodzielnym uczniem

Projekt realizowany jest przez Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczym który do współpracy zaprosił Centrum Kształcenia Ustawicznego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacji i szkoleń zawodowych a przedsiębiorstwami, w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i zwiększenia efektywności procesu uczenia się na stanowisku pracy.