BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali absolwenci Szkoły Policealnej. W imieniu Samorządu Słuchaczy przewodnicząca p. Anetta Rosicka i vice-przewodniczący p. Patryk Gregorczyk podziękowali Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za całoroczną pracę i trud związany z przekazywaniem wiedzy, życzyli również bezpiecznych i pełnych relaksu wakacyjnych dni.

Pani Dyrektor mgr Jolanta Świdzikowska wręczyła słuchaczom wyróżniającym się w nauce i pracującym na rzecz CKU listy gratulacyjne oraz nagrody. Po uroczystości słuchacze spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Dni Drzwi Otwartych

W dniach 26 i 27 maja 2014 roku w naszej szkole odbyły się dni  Drzwi Otwartych, których organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery oraz zespół do spraw promocji szkoły pod opieką  p. Kamili Sikory.

Drzwi Otwarte szkoły to doskonała okazja dla młodzieży i dorosłych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz zasięgnięcia informacji dotyczących nowych form i kierunków kształcenia. W swojej ofercie szkoła posiada możliwość nauki w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, które są nowością na rynku edukacyjnym (szczegółowa oferta na stronie szkoły).

Zainteresowani mogli zapoznać się z bogatym zapleczem dydaktycznym szkoły. Prezentowane były pracownie przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących. Zwiedzający mogli obejrzeć prezentację multimedialną reklamującą szkołę oraz film reklamujący kształcenie zawodowe. Grono nauczycieli służyło pomocą w przekazaniu informacji i zachęcaniu do kształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego.


Szkolenie RADWAG

W dniu 22 maja 2014 roku w ramach współpracy firmy RADWAG z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się szkolenie „Podstawy metrologii”, które poprowadził dyrektor Centrum Metrologii pan Andrzej Hantz. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat pomiarów i przyrządów pomiarowych, historii pomiarów, systemu miar w Polsce, organizacji metrologicznych, zagadnień prawnych dotyczących metrologii oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy poznali aspekty praktyczne zastosowania metrologii.


Dni Otwarte w radomskiej filii WUP

Słuchaczki Szkoły Policealnej wraz z p. Kamilą Sikorą 10.05.2014 r. uczestniczyły w Dniach Otwartych WUP w Radomiu. Podczas imprezy można było uzyskać kompleksowe informacje na temat rynku pracy, dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą i jak skorzystać z funduszy unijnych. Przedstawione zostały krajowe i zagraniczne oferty pracy. Porad udzielali przedstawiciele instytucji, które współpracują z radomską filią WUP, tj. Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


Konkurs wiedzy o Australii

27 kwietnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się Konkurs wiedzy o Australii.


Laureatami konkursu zostali:
1. Dorota Pomagalska  kl. 2A -  system zaoczny
2. Małgorzata Szczepańska kl. 2A - system zaoczny
3. Renata Ataman kl. 1A - system stacjonarny
 
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim słuchaczom za udział w konkursie!
 
Organizatorzy:
mgr Maria Kurenda
mgr Agnieszka Mizera
mgr Beata Markiewicz