BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Wycieczka do firmy Zbyszko Company

W dniu 26 kwietnia odbyła się wycieczka do firmy Zbyszko Company z siedzibą w Radomiu, w której wzięli udział słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji E.19. - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Wycieczka odbyła się w ramach współpracy firmy z Centrum. W trakcie wycieczki uczestnicy kursu mieli możliwość poznania procesu technologicznego oraz najnowszych rozwiązań z dziedziny mechatroniki oraz automatyzacji procesów technologicznych. Była to pierwsza wycieczka w ramach kursu. Współpraca firmy z Centrum przewiduje cykl takich wycieczek oraz możliwość odbywania praktyki w firmie.


"PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ"

Dnia 29.04.2014 roku odbyło się spotkanie słuchaczy klasy IA systemu stacjonarnego z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu. Spotkanie na temat: "Planowanie kariery zawodowej" prowadziła pani Monika Dryja - doradca zawodowy.

Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom tematyki dotyczącej preferencji zawodowych potrzebnych do trafnego wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Słuchacze dowiedzieli się, jakie są prognozy na najbliższe lata dotyczące zawodów deficytowych i zawodów nadwyżkowych. Prowadząca spotkanie przybliżyła również zebranym zadania i kompetencje Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a uczestnicy otrzymali broszury informacyjne.

Organizatorami spotkania były: Kamila Sikora i Beata Sztobryn- Głowińska.


ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

"Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy cię piosenką,

Która w całej Polsce słynie."

( "Mazurek Trzeciego Maja" )

27.04.2014 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyła się uroczysta akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Montaż słowno - muzyczny przybliżający okoliczności spisania majowej ustawy przygotowali słuchacze kl. Ia systemu stacjonarnego i kl. Ia systemu zaocznego pod opieką mgr Joanny Syty i mgr Agnieszki Mizery. W uroczystości udział wzięli Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz słuchacze Centrum.


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Dla tegorocznych maturzystów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu piątek 25 kwietnia był ostatnim dniem w szkolnych murach.

Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli Dyrekcja Centrum wraz z gronem pedagogicznym oraz tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego. Zebrani wysłuchali montażu słowno-poetyckiego przygotowanego przez p. Monikę Łukasiewicz i słuchaczki z klasy IG LO systemu zaocznego: Justynę Kaim i Katarzynę Stachurę. Nad oprawą muzyczną czuwał Robert Makuch z kl. IIIB systemu stacjonarnego. Przedstawiciele absolwentów złożyli podziękowania dla Dyrekcji i nauczycieli za trud włożony w przekazywanie wiedzy, za poświęcenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dyrektor szkoły - pani Jolanta Świdzikowska, żegnając słuchaczy, pogratulowała wszystkim doskonałych wyników i osiągnięć oraz życzyła, by ich życie było szczęśliwe i twórcze, oparte na wartościach nieprzemijających.
Zakończenie roku szkolnego było także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień najzdolniejszym i najbardziej aktywnym na rzecz szkoły słuchaczom. Po uroczystej akademii absolwenci odebrali z rąk wychowawców upragnione świadectwa ukończenia szkoły.

Wszystkim absolwentom rocznika 2014 gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych i zawodowych!!!!


WIELKANOCNE "JAJECZKO"

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w dniu 16.04.2014 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się przygotowane przez Samorząd Słuchaczy tradycyjne spotkanie wielkanocne z udziałem Dyrekcji CKU, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 
                                                         "Zadzwoniły już dzwony
                                                          dzień nastał wesoły.
                                                          Pod święconym pieczywem
                                                          uginają się stoły.
                                                          Leży jajko święcone
                                                          malowane farbami-
                                                          Kto też tym jajkiem
                                                          będzie dzielił się z nami?"
                                                                                   ( Maria Konopnicka )
 
Radosnych, wiosennych, zdrowych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzyła wszystkim zebranym Dyrektor Centrum mgr Jolanta Świdzikowska, do życzeń dołączyli się przedstawiciele Samorządu Słuchaczy.