BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Uroczyste obchody jubileuszu nadania Centrum imienia Tadeusza Kościuszki

W dniu 7 października 2014 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu obchodziło jubileusz dziesięciolecia nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta, która sprawowana była przez księdza Krzysztofa Ćwieka – proboszcza parafii Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu (Radomska Katedra) oraz księdza Edwarda Poniewierskiego, który dziesięć lat temu dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. We mszy świętej uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Radomia – pan Ryszard Fałek, dyrekcja Centrum, obecni i byli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz słuchacze, przybyły też poczty sztandarowe innych szkół. Następnie słuchacze Centrum wraz z dyrekcją złożyli kwiaty pod kamieniem poświęconym patronowi szkoły, znajdującym się w Parku Kościuszki przy ulicy Sienkiewicza.

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do budynku szkoły, gdzie odbyła się jubileuszowa gala, którą poprowadziła pani Agnieszka Wieczorek. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele: władz miasta, związków zawodowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy innych szkół oraz emerytowani pracownicy Centrum. Słowo do zebranych skierował Dyrektor Wydziału Edukacji – pan Leszek Pożyczka oraz ksiądz Edward Poniewierski.

W części artystycznej przedstawiono prezentację multimedialną przypominającą historię Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu oraz kronikę ostatniego dziesięciolecia od roku 2004, kiedy to szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Słuchacze Centrum zaprezentowali wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony patronowi szkoły. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Dyrektor Centrum pani Jolanta Świdzikowska w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystości jubileuszowe. Podkreśliła, że Centrum z dumą realizuje swoją misję, której głównym przesłaniem jest hasło widniejące na sztandarze: „Odważ się być mądrym”, co pozwala słuchaczom osiągać zamierzone cele i odnosić sukcesy. Dzięki temu Centrum jest placówką znaną i cenioną w całym regionie .

Na patrona szkoły wybrano wielkiego Polaka - Tadeusza Kościuszkę, który zasłynął w walce o wolność Ojczyzny. W 2004 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu imienia naszej placówce, a 7 października następnego roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru, na którym widnieje wizerunek patrona oraz hasło " Odważ się być mądrym". Od tej pory dzień ten obchodzony jest jako Święto Patrona.

 

X Radomskie Targi Pracy

X RADOMSKIE TARGI PRACY

W dniu 03.10.2014 w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyły się X Radomskie Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – Filia w Radomiu. Uczestniczyli w nich nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego pani Kamila Sikora i pani Sylwia Surma wraz ze słuchaczami.

Podczas imprezy swoją ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 40 radomskich firm, reprezentujących różne branże. Na zatrudnienie mogą liczyć elektromechanicy, szwaczki, kierowcy samochodów ciężarowych, przedstawiciele handlowi i inżynierowie. Licznie reprezentowana była branża metalowa. Podczas targów nie zabrakło też bogatej oferty szkoleniowo - doradczej. Bezrobotni mieli okazję zapoznać się z ponad 400 ofertami prac, złożyć CV lub umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas targów radomianie mogli także skorzystać z porad specjalistów z zakresu prawa pracy i przedsiębiorczości.

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 01 września 2014 roku o godzinie 16 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość, która miała miejsce na sali gimnastycznej, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Inauguracji nowego roku szkolnego dokonała dyrektor szkoły pani  mgr Jolanta Świdzikowska, która powitała grono pedagogiczne oraz wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy stanęli w murach naszej szkoły, jednocześnie życząc wszystkim wielu sukcesów w pracy i nauce, wytrwałości, cierpliwości w podejmowaniu nowych wyzwań i pokonywaniu trudności. Następnie odczytane zostały nadesłane na okoliczność rozpoczęcia roku szkolnego listy Prezydenta Miasta Radomia i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty – zawierające życzenia skierowane do całej społeczności szkolnej. Po uroczystości słuchacze spotkali się z wychowawcami klas, by zapoznać się z najważniejszymi informacjami związanymi z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.


Zakończenie roku szkolnego

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali absolwenci Szkoły Policealnej. W imieniu Samorządu Słuchaczy przewodnicząca p. Anetta Rosicka i vice-przewodniczący p. Patryk Gregorczyk podziękowali Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za całoroczną pracę i trud związany z przekazywaniem wiedzy, życzyli również bezpiecznych i pełnych relaksu wakacyjnych dni.

Pani Dyrektor mgr Jolanta Świdzikowska wręczyła słuchaczom wyróżniającym się w nauce i pracującym na rzecz CKU listy gratulacyjne oraz nagrody. Po uroczystości słuchacze spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Dni Drzwi Otwartych

W dniach 26 i 27 maja 2014 roku w naszej szkole odbyły się dni  Drzwi Otwartych, których organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery oraz zespół do spraw promocji szkoły pod opieką  p. Kamili Sikory.

Drzwi Otwarte szkoły to doskonała okazja dla młodzieży i dorosłych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz zasięgnięcia informacji dotyczących nowych form i kierunków kształcenia. W swojej ofercie szkoła posiada możliwość nauki w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, które są nowością na rynku edukacyjnym (szczegółowa oferta na stronie szkoły).

Zainteresowani mogli zapoznać się z bogatym zapleczem dydaktycznym szkoły. Prezentowane były pracownie przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących. Zwiedzający mogli obejrzeć prezentację multimedialną reklamującą szkołę oraz film reklamujący kształcenie zawodowe. Grono nauczycieli służyło pomocą w przekazaniu informacji i zachęcaniu do kształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego.