BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram rekrutacji
dla
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  Szkoły Policealnej i Szkoły Branżowej II stopnia
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
na  rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja zasadnicza

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 licem ogólnokształcące

szkoła policealna

szkoła branżowa II

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół dla  dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.

od 25 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

2.

Weryfikacja wniosków i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

do 5 lipca 2021 r.

do 15 listopada 2021 r

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

21 lipca 2021 r.  

1 grudnia 2021 r.

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

od 17 maja 2021 r. do 20 lipca 2021 r

od 25 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum ,zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.

od 2 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 lipca 2021 r. godz. 14.00

10 grudnia 2021 r. godz. 14.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora Centrum Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 28 lipca 2021 r.

 10 grudnia 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

licem ogólnokształcące

szkoła policealna

szkoła branżowa II

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół dla  dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r

od 13 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r

2.

Weryfikacja wniosków  i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

do 6 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021 r

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16 sierpnia 2021 r

10 stycznia 2022 r

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

od 2 sierpnia 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r

od 13 grudnia 2021 r. do 13 stycznia 2022 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum ,zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

od 11 stycznia 2022 r. do 18 stycznia 2022 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. godz. 14.00

19 stycznia 2022 r. godz.14.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora Centrum Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

23 sierpnia 2021 r.

19 stycznia 2022 r

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

 

 

Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Drodzy Absolwenci

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu!

            Kolejny raz, jak co roku w kwietniu, czas na pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Niestety, w tym roku znów nie możemy pożegnać Was, drodzy absolwenci, w tradycyjny sposób na wspólnej uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Historia lubi się powtarzać, ale historia jest też nauczycielką życia i kolejny już rok uczymy się tego życia w zupełnie innej, nowej rzeczywistości i tak też się z Wami żegnamy.

            Lata spędzone w szkole – lata pracy, nauki, zaangażowania przyniosły efekty w postaci ukończenia szkoły i uzyskania średniego wykształcenia. To Wasz kolejny życiowy sukces, na pewno jest co wspominać, a jednocześnie przed Wami otwiera się nowy rozdział w życiu i nowe wyzwania. Jednym z nich jest zbliżający się egzamin maturalny. Życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

            Centrum Kształcenia Ustawicznego dziękuje wszystkim tegorocznym absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych za czas spędzony w szkole i przed komputerem podczas nauki zdalnej, za wszystkie wspólne chwile, za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, życząc przy tej szczególnej okazji wszelkiej pomyślności, zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w realizacji celów    i nowych zamierzeń, wielu sukcesów we wszystkich dziedzinach życia.
            Nie mówimy – Żegnajcie, mówimy – Do widzenia i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Centrum i skorzystania z oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Powodzenia i do zobaczenia!

Dyrekcja

wychowawcy

nauczyciele

i pracownicy Centrum

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była rezultatem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej. Ówczesna sytuacja kraju była zła. W 1772 roku Rosja, Prusy             i Austria dokonały I rozbioru ziem polskich, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarbiec pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało jednak dobrej woli                           i ofiarności zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznica uchwalenia konstytucji była uroczyście obchodzona przez polskich patriotów już podczas rozbiorów, pomimo represji        i sprzeciwu zaborców, także w okresie międzywojennym była ważnym świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu święta narodowego w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji.